БАНИ - Покана

Покана

Покана

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общото събрание на БАНИ на 03.11.2018 г. /събота/ от 9:00 ч. в зала „София" на Българския Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, София. Присъствието на всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията е задължително.
Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:
1. Приемане на промени в Устава на БАНИ
2. Текуша информация за изпълнението на плана на БАНИ
3. Церемония по връчване на дипломи на новите членове
4. Връчване на награди на членове на БАНИ
5. Разни
 
Председател на БАНИ:
/Акад. проф. д-р Григор Велев/