УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАНИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАНИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАНИ

1. Председател на БАНИ – акад. проф. д-р Григор Велев – медицина
2. Подпредседател на БАНИ и председател на Отделението за изкуства – акад. Румен Леонидов – поезия, управител на Издателството на БАНИ „Д-р Петър Берон" 0898 31 38 96; 0886 08 69 90
3. Подпредседател на БАНИ и председател на Отделението за науките - акад. проф. д-р Миладин Апостолов - медицина , главен редактор на сп. „ Летописи" на БАНИ 0889 04 30 81
4. Подпредседател и председател на Отделението за национални и граждански заслуги – акад. проф. д-р Петко Тодоров – медийни комуникации , председател на «Български граждански форум при БАНИ» 0888 50 00 55;
02/952 14 29
5. Акад. проф. д-р Иван Харалампиев – езиковед, председател на общото събрание на БАНИ 0 888 206 220
6. Главен секретар на БАНИ – акад. д-р Емил Александров – културология
0887 49 34 34
7. Акад. проф. д-р Венко Александров – медицина – председател на „Съвета по номинация" 02 877 11 35; 0884 086 280
8. Акад. проф. д-р Иван Станков – зооинженерство , председател на „Клон на БАНИ - Стара Загора" 0888 49 07 56; 042/670 204
9. Акад. проф. д-р Боян Лозанов – медицина, председател на „Националния център по медицина" 0888 68 03 43
10. Акад. проф. д-р Сава Гроздев - математика, председател на «Националния физико-математически център» 02 856 72 37, 0893 346 761
11. Академик проф. Иван Газдов - график – председател на „Националния център по живопис и пластика" 0876 419 558
12. Академик проф. Найден Андреев – композитор - управител на „Импресарска къща – БАНИ" ООД 0879 345 800
13. Акад. проф. д-р Славчо Панделиев – агроном, управител на „Агроконсулт – БАНИ" ООД 032 26 75 41; 0 887 60 69 72
14. Акад. проф. Хачо Бояджиев – режисура 0898 54 38 33
15. Акад. проф. д-р Людмил Димитров, председател на НЦ по „Българистика", гл. Редактор на сп. „Българска литература" 0895 221 291
16. Акад. проф. д-р Борислав Йотов - право, юридически консултант на БАНИ 02 987 34 59; 0885 393 242
17. Акад. проф. д-р Добрин Свинаров– медицина - председател на «Български медицински форум» 02 92309 29; 0899 802 742
18. Акад. д-р Маргарита Каменова – медицина, управител на Курсове по «Следдипломна квалификация към БАНИ» ООД 0888 24 01 88
19. Доп. чл. Светла Петрова - журналистика  0888 910 908