БАНИ - Престижното научно списание “Journal of tummor” включи акад. Маргарита Каменова в редакционния си съвет

Престижното научно списание “Journal of tummor” включи акад. Маргарита Каменова в редакционния си съвет

Престижното научно списание “Journal of tummor” включи акад. Маргарита Каменова в редакционния си съвет

Престижното научно списание Journal of  Tumor (ISSN 1819-6187) със седалище в Хонг-Конг включи в редакционния съвет акад. д-р Маргарита Каменова. Това е голямо признание не само за акад. Каменова като водещ специалист в областта на клиничната патология и невропатологита, но и за българската медицина като цяло.

„Надяваме се, че с Вашето партньорство и подкрепа, ще успеем да направим Journal of Tumor списание с по-висок стандарт, за да служи за развитието на експерименталната и клиничната онкология", пише в писмото на ръководството на международния журнал до акад. Каменова.

Journal of Tumor публикува оригинални изследвания и прегледи, свързани с рака на гърдата, стомаха, белите дробове, и др. локазлизации; злокачествени хематологични заболявания; молекулярната онкология; невроонкология; различни видове диагностика – клинична, лабораторна, образна, имунологична, генетична, функционална; терапия – хирургическа, мини инвазивна, лекарствена и цялостна; поддържащо лечение.