Структура на БАНИ

Структура на БАНИ

Структура, организация и работа на БАНИ

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
 
По идея на проф. Марин Дринов и Васил Д. Стоянов, през 1869 г. в гр. Браила (Румъния) се основава „Българско книжовно дружество" с участие на видни български национал-революционери и книжовници - Любен Каравелов, Димитър Ценович, Васил Левски, Христо Ботев, Никола П. Каршовски, Стефан Стамболов и др.
През 1911 г. Българското книжовно дружество (БКД) се преименува в Българска академия на науките (БАН) с председател акад. Иван Гешов, който ръководи последната до 1926 г.
 
От 1926 г. до 1937 г. председател на Академията е акад. проф. Любомир Милетич.
 
От 1937 г. за председател е избран проф. Богдан Филов. По негова инициатива през 1940 г. БАН се трансформира в Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). На трансформираната Академия се възлагат нови функции – да дава мнение по устройството и дейността на културни, научни институти и организации и да съдейства на Министерството на народното просвещение при реализиране на мероприятия в областта на висшата духовна култура на България.
През 1947 г. със слово на министър – председателя Георги Димитров се закрива съществуващата БАНИ като „гнездо на буржоазните влияния и национализма". Двадесет и пет членове на Академията са предадени на Народния съд и съдени за великобългарски национализъм и шовинизъм, а останалите са репресирани и разстрелвани из страната.
 
През 2004 г. учените проф. д-р Григор Велев, проф. д-р Карю Карев, проф. д-р Димитър Гоцев и д-р Илия Илиев регистрираха в Хасковския съд Българската академия на науките и изкуствата с устава от 1941 г„ като сдружение с нестопанска цел. По този начен се възстанови закритата академия през 1948 г.
През 2006 г. на първото Общо събрание на БАНИ бе приета структурата на академията и избран за председател акад. проф. д-р Григор Велев. След изтичането на 5-годишния му мандат през 2011 г. акад. Велев е избран отново за председател на академията.
 
След есенната сесия на Общото събрание на БАНИ през 2012 г. в Академията членуват 293 члена.
 
I. СЪСТАВ НА АКАДЕМИЯТА
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ.....................................................................................413
Отделение за наука...................................................................................220

• АКАДЕМИЦИ......................................................................................80
• ДОПИСНИ ЧЛЕНОВЕ...........................................................................90
• ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛИ.........................................................................50

Отделение за изкуства...............................................................................133

• АКАДЕМИЦИ.......................................................................................69
• ДОПИСНИ ЧЛЕНОВЕ............................................................................41
• ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛИ..........................................................................23

Отделение за представители на гражданско общество и държавност.............24

• АКАДЕМИЦИ........................................................................................2
• ДОПИСНИ ЧЛЕНОВЕ.............................................................................8
• ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛИ...........................................................................5
• ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА....................................................................3
• ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ..I ст......................................................................2
• ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ II ст......................................................................3
• ПОЧЕТНИЧЛЕНОВЕ III ст......................................................................1

Чуждестранни челове..................................................................................36

• АКАДЕМИЦИ......................................................................................30
• ДОПИСНИ ЧЛЕНОВЕ.............................................................................6

Отделение на благодетелите.........................................................................5

• ЧЛЕН БЛАГОДЕТЕЛИ I ст......................................................................3
• ЧЛЕН БЛАГОДЕТЕЛ II ст.......................................................................2
• ЧЛЕН БЛАГОДЕТЕЛ III ст......................................................................
 
II. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БАНИ
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ – председател:акад. проф. д-р Добрин Свинаров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАНИ – акад. проф. д-р Григор Велев
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател – акад. проф. д-р Григор Велев
Председател на ОС – акад. проф. д-р Добрин Свинаров
Подпредседатели:
- Акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов;
- Акад. Румен Леонидов;
- Акад. д-р хонорис кауза Христо Григоров;
Секретариат
Главен секретар – акад. д-р Маргарита Каменова
Секретар „Международни отношения" – акад. проф. д-р Екатерина Титянова
Секретар „Наука" – доп. член проф. Мария Славова
Секретар „Изкуство" – акад. проф. Емил Янев
 
АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

1. Акад. проф. Григор Велев – председател на БАНИ
2. Акад. проф. Дроздстой Стоянов – заместник-председател на БАНИ
3. Акад. Румен Леонидов – заместник-председател на БАНИ
4. Акад. Христо Григоров – заместник-председател на БАНИ
5. Акад. проф. Добрин Свинаров – председател на Общото събрание на БАНИ
6. Акад. доц. Маргарита Каменова – главен секретар на БАНИ
7. Акад. проф. Боян Лозанов
8. Акад. Валентин Стамов
9. Акад. проф. Витан Влахов
10. Акад. проф. Димитър Димитров
11. Акад. проф. Екатерина Титянова
12. Акад. проф. Емил Янев
13. Акад. Йордан Каменов
14. Акад. проф. Крум Крумов
15. Акад. проф. Мария Славова
16. Акад. проф. Миладин Апостолов
17. Акад. проф. Надка Бояджиева
18. Акад. проф. Николай Петров
19. Акад. проф. Николай Тулешков
20. Акад. проф. Петко Тодоров
21. Акад. проф. Славчо Панделиев
22. Акад. проф. Георги Ламбаджиев
23. Доп. чл. Диана Панова-Генова
24. Доп. чл. Костадин Костадинов
25. Доп. чл. доц. Стоян Танев
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1. Академик проф. Екатерина Титянова – председател
Членове:
2. Акад. проф. Емилия Христова
3. Акад. проф. Лидия Катрова
4. Доп. чл. доц. Мария Тодорова
5. Чл. набл. Иван Станков
 
КОМИСИИ ЗА НОМИНАЦИИ
 
КОМИСИЯ ЗА НОМИНАЦИИ – НАУКА
• Председател – акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов
 
КОМИСИЯ ЗА НОМИНАЦИИ – ИЗКУСТВО
• Председател – акад. Румен Леонидов
 
КОМИСИЯ ЗА НОМИНАЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
• Председател - акад. д-р хонорис кауза Христо Григоров
 
III. ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО ОТДЕЛИ
 
ОТДЕЛЕНИЕ НА НАУКИТЕ
 
АКАДЕМИЦИ:
 
Архитектура

1. Академик проф. д-р арх. Николай Любомиров Тулешков – архитект;
 
Български език и литература

1. Академик проф. д-р Иван Харалампиев – езиковед Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (В. Търново);
 
Геополитика

1. Академик проф. д-р Марин Деведжиев;
 
Дизайн

1. Академик Александър Йорданов Радославов – графичен дизайн, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик проф. Сашо Найденов Драганов – индустриален дизайн, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Геофизика

1. Академик проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов – геофизик;
 
Икономика

1. Академик проф. д-р Димитър Иванов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик проф. д-р Димитър Кирилов Димитров – икономист – Пловдив – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик проф. д-р Георги Маринов – икономист Бургас, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Инженерно-технически науки

1. Академик проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов – геофизик;
2. Академик проф. д-р Гаро Мардиросян – инженер космически изследвания, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов – механика и математика, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик проф. д-р Климент Хаджов – приложна механика, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Академик проф. д.т.н. инж. Николай Иванов Петров – информационни системи, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Академик д-р Стоян Бранко Велкоски – космически науки (Македония) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

История

1. Академик проф. д-р Пламен Павлов – историк медиавист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Математика

1. Академик проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – математик, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик проф. д-р Николай Хаджииванов – математика Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Медицина

1. Академик проф. д-р Александър Чирков – кардиохирург;
2. Академик проф.д-р Ангел Джамбазовски – физиотерапия – Скопие Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик проф. д-р Асен Петков – соц. медицина, военна медицина, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик проф. д-р Богомила Маневска – патолог (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Академик проф. д-р Борислав Владимиров – ортопед Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Академик проф. д-р Боян Лозанов – ендокринолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Академик Проф. д-р Будин Михов Михов – клинична лаборатория, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Академик проф.д-р Венко Александров – анестезиология, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Академик проф. д-р Васил Тодоров – нефрология – Плевен, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
10. Академик проф. д-р Витан Даков Влахов,дмн – фармаколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
11. Академик проф. д-р Владимир Борисов Пилософ – детски кардиолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
12. Академик проф. д-р Григор Велев – патолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
13. Академик проф.д-р Данаил Петров – гръдна хирургия Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
14. Академик проф. д-р Дамянка Петева Гетова – фармакология – Пловдив, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
15. Академик проф.д-р Добрин Свинаров – клинична лаборатория, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
16. Академик проф. д-р Дроздстой Стоянов – психиатър, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
17. Академик проф. д-р Екатерина Титянова – невролог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
18. Академик проф. д-р Емил Илиев Янев – патофизиолог;
19. Академик проф. д-р Емилия Христова Георгиева – неонатолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
20. Академик проф. д-р Захарий Кръстев – гастроентеролог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
21. Академик проф. д-р Иван Ценев – оториноларинголог;
22. Академик проф. д-р Искрен Коцев –гастроентеролог - Варна, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
23. Академик проф. д-р Ивона Кирилова Даскалова – ендокринолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
24. Академик проф.д-р Искра Маждракова – офталмолог;
25. Академик проф. д-р Искра Христозова – онколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
26. Академик проф. д-р Камен Канев – токсикология Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
27. Академик проф. д-р Красимира Якимова – фармаколог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
28. Академик проф.д-р Лъчезар Лазаров – гинекология – (Ст.Загора); Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
29. Академик доц. д-р Маргарита Каменова – патолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
30. Академик проф. д-р Миладин Апостолов – история на мед.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
31. Академик проф. д-р Милка Петрова Николова – фармаколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0885 178 610;
32. Академик проф. д-р Младен Григоров – кардиолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
33. Академик проф. д-р Надка Бояджиева – фармаколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
34. Академик доц. д-р Никола Ананощев – трудова медицина, Пловдив, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
35. Академик проф. д-р Николай Хаджиолов – патолог; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
36. Академик проф. д-р Никола Владов – хирург; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
37. Академик проф. д-р Огнян Георгиев Бранков – детска хирургия Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
38. Академик проф. д-р Православа Цончева Гугучкова-Янчулева – офталмолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
39. Академик проф. д-р Пенка Илиева Костадинова - Плевен, инфекционист ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
40. Академик проф. д-р Петър Димитров Николаков – социална медицина;
41. Академик проф. д-р Петър Младенов Червеняков – хирург;
42. Академик проф.д-р Радко Радев – анестезиология - Плевен, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
43. Академик проф. д-р Радка Младенова Аргирова – вирусолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
44. Академик генерал проф.д-р Стоян Тонев – дерматолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
45. Академик проф.д-р Стоян Чакъров – уролог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
46. Академик проф. д-р Стефан Гладилов – социална медицина и икономика Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
47. Академик проф. д-р Татяна Симеонова Иванова – социална медицина, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
48. Академик проф. д-р Тройчо Троев – физиотерапия /физикална медицина/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
49. Академик проф. д-р Тодор Кънчев Шипков – клинична лаборатория, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
50. Академик проф.д-р Филип Куманов – ендокринолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
51. Aкадемик проф. д-р Христо Зайков - токсиколог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
52. Академик проф. д-р Христофор Димитров Дишовски – токсиколог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Педагогика

1. Академик проф. д-р инж. Боян Цветков Лалов – педагог - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Право

1. Академик проф. Борислав Йотов, дюн – юрист - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Селскостопански науки

1. Академик проф. д-р Алекси Стойков Петров – зооинженер, Пловдив, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик проф. д-р Васил Костадинов Атанасов – биохимик Стара Загора, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик проф. д-р Димо Гиргинов – ветеринарна медицина Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (Ст.Загора);
4. Академик проф. д-р Иван Атанасов Петков– почвовед Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Академик проф. д-р Иван Станков – зооинжинер (Ст. Загора); Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Академик проф. д-р Илия Цачев Цачев – ветеринарен лекар, Стара Загора, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Академик проф. д-р Карю Карев – агроном;
8. Академик проф. д-р Любомир Димитров Костов – ветеринар;
9. Академик проф. д-р Николай Тодоров – зооинжинер (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
10. Академик проф.д-р Славчо Панделиев – лозарство (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Социология и Философия

1. Академик проф. Александър Любенов Гънгов – философ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик проф. д-р Георги Фотев – социолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик проф. д-р Крум Крумов – психолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик проф. д-р Орлин Тихомиров Загоров – философ, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Академик проф. д-р Петър Иванов Иванов – философ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
ДОПИСНИ ЧЛЕНОВЕ

Архитектура

1. Дописен член проф. д-р л.арх. Пенчо Кръстев Добрев – озеленяване, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , 0888 998 196;
2. Дописен член Мария Диамандиева;
 
Богословски науки

1. Дописен член Никола Стоянов Хаджиев – богослов, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член Месемврийски Епископ Яков – богослов;
 
Военни науки

1. Дописен член о.р. полк. Костадин Костадинов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член ген. Славчо Илиев Босилков – икономист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Екология

1. Дописен член доц. д-р Симеон Симеонов – еколог (Бургас) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член доц.д-р Тодор Димитров – еколог;
 
Етнография

1. Дописен член Стоян Чилов Райчевски – етнограф Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Икономика

1. Дописен член проф. д-р Борис Трайков Михайлов – икономист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член проф. д-р Ивилина Попова – икономист, САЩ;
3. Дописен член доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев – статистика и демография Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член Симеон Дянков - икономист;
5. Дописен член Борянка Савова Савова – експерт /МИО/, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Инженерно-технически науки

1. Дописен член д-р инж. Андон Колев Дончев – ижинер, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член доц. Петър Серафимов Иванов – инженер по Хидравлика (Габрово) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член доц. Румяна Петрова Главчева – сеизмолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член доц. д-р Станимир Садинов, инженер по електроника (Габрово) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. @abv.bg;
5. Дописен член доц. д-р Христо Христов – инженер хидравлика (Габрово) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
История

1. Дописен член д-р Екатерина Иванова Захариева – историк Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член доц. д-р Димитър Зафиров – военен историк Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член доц. Марина Савова Гевренова-Найденова – историк, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член д-р Олга Радова д.и.н – история, археология; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Дописен член доц. д-р Стоян Георгиев Танев - историк, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Математика

1. Дописен член доц. д-р Росен Николаев Николаев – математика (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Медицина

1. Дописен член доц. д-р Андрей Андреев – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член доц. д-р Анелия Томова– ендокринолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член доц. д-р Антонина Гегова – патолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член доц. д-р Алекси Алексиев – психиатър Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Дописен член проф. д-р Ара Гарабед Капрелян – невролог (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Дописен член доц. д-р Ваня Недкова Коларова – Плевен – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Дописен член доц. д-р Васил Йорданов Червенков – съдов хирург, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Дописен член доц. д-р Владимир Любенов Данов – кардиохирург, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Дописен член доц.д-р Грозданка Лазарова (Стара Загора) микробиология Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
10. Дописен член полк.проф. д-р Даниел Костов – хирург, Варна;
11. Дописен член д-р Димитър Вълчинов Димитров дм – здравен мениджмънт, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
12. Дописен член доц д-р Евгени Йосифов Аструков – хирург, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
13. Дописен член доц. д-р Емил Йосифов Аструков – гръден хирург, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
14. Дописен член проф. д-р Жанет Грудева – Попова, - онколог и хематолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
15. Дописен член доц. д-р Жоржета Стоянова Бочева – фармаколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
16. Дописен член проф. д-р Златко Георгиев – стоматолог – Македония zlatko59mk@ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
17. Дописен член доц. д-р Иван Николаев Стайков – невролог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
18. Дописен член доц.д-р Иван Тенев Иванов, медик-биофизика, (Стара Загора) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
19. Дописен член доц. д-р Игнат Христов Петров – геронтолог и психиатър, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
20. Дописен член доц. д-р Красимир Цонев Коев - офталмолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
21. Дописен член доц. д-р Лаура Стефанова Андреева - стоматолог ортодонт, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
22. Дописен член проф. д-р Лидия Георгиева Катрова – стоматолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
23. Дописен член доц.д-р Маргарита Генова – клинична имунология, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
24. Дописен член доц.д-р Мария Тодорова – социална медицина, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
25. Дописен член доц. д-р Мария Кателиева-Атанасова – гастроентеролог (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
26. Дописен член проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева – микробиолог (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
27. Дописен член доц. д-р Мария Орбецова – ендокринолог (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
28. Дописен член доц.д-р Мария Атанасова Костадинова – реанимация Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
29. Дописен член доц д.м. Милена Карчева – епидемиолог – Плевен Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
30. Дописен член доц. д-р Михаил Владимиров Радионов – хирург Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
31. Дописен член проф. д-р Невена Цачева – трудова медицина, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
32. Дописен член доц. д-р Николай Кръстев – гастроентеролог;
33. Дописен член доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров – акушер-гинеколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
34. Дописен член доц. д-р Пенка Стефанова-Пеева – детски хирург (Пловдив); Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
35. Дописен член доц. д-р Радослав Радев Радев – фармаколог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
36. Дописен член доц. д-р Румен Павлов Николов – фармаколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
37. Дописен член доц. д-р Славчо Томов Томов (Плевен) – гинеколог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
38. Дописен член доц.д-р Светослав Ханджиев – хранене и диететика Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
39. Дописен член проф. д-р Ставри Асенов Тошков – хематолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
40. Дописен член доц. д-р Стефан Иванов Станчев – ортопед Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
41. Дописен член проф. д-р Стефка Иванова Кузманова – ревматолог (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
42. Дописен член проф. д-р Таня Христова Търновска – екомедицина (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
43. Дописен член доц. д-р Тошо Войчев Митов – офталмолог – Варна Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
44. Дописен член проф. д-р Ташко Делийски – онколог (Плевен), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
45. Дописен член проф. д-р Тодор Попов – алерголог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
46. Дописен член доц. д-р Христо Френгов – медицински педагог (Благоевград), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
47. Дописен член проф д-р Янко Тодоров Илиев – интернист – Пловдив, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Право

1. Дописен член проф. д-р Васил Цанков Драганов – юрист Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член проф. д-р Димитър Радев Радев – юрист Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член Марин Филипов Марковски – юрист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член проф. д-р Мария Гавраилова Славова – юрист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Дописен член проф. проф. д-р Огнян Стамболиев – юрист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Дописен член доц. д-р Янко Янков – право Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Педагогика

1. Дописен член доц. д-р Сашо Тодоров Нунев – педагог, Русе, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член Янка Крумова Такева – педагог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Селскостопански науки

1. Дописен член проф. д-р Димитър Греков – агроном (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член доц. д-р Иван Дянков Пачев – агрохимик (Плевен);
3. Дописен член проф. д-р Кирил Тодоров Попов – лозарство, Пловдив, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член проф.д-р инж. Сава Маринов Мандраджиев – селско стопанско машиностроене (Пловдив), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Дописен член доц. д-р Стефчо Кемилев – инженер-технолог (Пловдив), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Спорт

1. Дописен член проф. д-р Райна Димова Бърдарева – педагог, „История на спорта", Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Филология

1. Дописен член д-р Кирил Станимиров Милчев – филолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Дописен член доц. д-р Татяна Сагидовна Яруллина– филолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Философия и психология

1. Дописен член доц. д-р Борис Филипов Манов – философ, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Дописен член проф. д-р Енчо Недялков Герганов – психолингвистика, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛИ

Архитектура

1. Член наблюдател н.с. арх. Георги Георгиев – архитект, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Дизайн

1. Член наблюдател д-р инж.-диз. Йордан Иванов Дойчинов - дизайн – Русе, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Икономика

1. Член наблюдател д-р ик.инж. Гинка Иванова Стоева – икономист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Член наблюдател д-р Мариана Кънева – статистика (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Инженерно-технически науки

1. Член наблюдател д-р инж. Георги Метев – инженер конструктор - (Габрово) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Член наблюдател доц.д-р Дария Милчева Михалева – строителни конструкции (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Член наблюдател д-р инж. Дончо Дончевски – инженер-химик Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Член наблюдател доц. д-р инж. Милена Кичекова -електроинженер (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Член наблюдател инж. Петър Димитров Стаматов – инжинер – Чикаго, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Член наблюдател д-р инж. Пламен Пенчев – топлотехника (Габрово) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Член наблюдател доц. д-р Таня Пенчева Панайотова – индустриален инженеринг (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Член наблюдател доц. д-р инж. Юрий Иванов Дачев – геодезист (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
История

1. Член наблюдател Александър Александров Якимов – историк Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Член наблюдател Георги Стефанов Илиев – филолог, историк Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
3. Член наблюдател д-р Силвия Райкова Бакалова – историк, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Кинология
1. Член наблюдател инж Димитър Иванов Дандаринов – кинолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Медицина

1. Член наблюдател д-р Андрей Искренов Коцев – гастроентеролог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Член наблюдател доц. д-р Биянка Любчова Торньова – медиц. педагог – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (Пловдив);
3. Член наблюдател д-р Богомил Савов Лазаров – социална медицина (Габрово);
4. Член наблюдател д-р Венцеслав Георгиев Джурков – гастроентеролог – Пловдив Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Член наблюдател д-р Габриела Манова - гастроентеролог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Член наблюдател доц.д-р Галя Ганчева-Бойчева (Плевен) инфекциозни заболявания Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Член наблюдател доц. д-р Георги Кобаков – хирург (Варна) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Член наблюдател д-р Евгений Юриев Харитов – фармаколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Член наблюдател доц. д-р Евгения Бързашка – токсиколог (Плевен) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
10. Член наблюдател д-р Иван Мануков – инвазивна кардиология – (Пловдив), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
11. Член наблюдател д-р Иван Руменов Чакъров – педиатър, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
12. Член наблюдател д-р Иванка Славейкова Ненова-Чилова – (Пловдив) - хематолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
13. Член наблюдател доц. д-р Красимир Визев – соц. медицина Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
14. Член наблюдател доц. д-р Красимира Калинова Атанасова – детски хирург(Стара Загора) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
15. Член наблюдател доц.д-р Мария Атанасова Костадинова – реанимация Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (Плевен);
16. Член наблюдател доц. д-р Малина Петкова – ендокринолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
17. Член наблюдател доц д.м. Милена Карчева – инфекционист (Плевен) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
18. Член наблюдател д-р Невенка Пановска – дерматовенеролог – Македония, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
19. Член наблюдател д-р Павлина Ангелова Гатева – фармаколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
20. Член наблюдател доц. д-р Росен Димов – хирург (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
21. Член наблюдател д-р Теодора Светославова Ханджиева - Дърленска – Фармаколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
22. Член наблюдател д- р Тихомир Мишев Дерменджиев – микробиолог (Пловдив) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
23. Член наблюдател д-р Тодор Димитров Черкезов – кожни и венерически болести (Кърджали) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
24. Член наблюдател д-р Христина Иванова Миланова – физиотерапия, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
25. Член наблюдател д-р Христо Грудев Грудев – хирург (Пловдив);
 
Право и дипломация

1. Член наблюдател Александър Димитров Пашин – юрист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Член наблюдател д-р Васил Живков – юрист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Член наблюдател Дойчин Димитров Благоев – юрист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Член наблюдател д-р Цветан Борисов Цанков - юрист;
5. Член наблюдател Чавдар Георгиев Тончев - юрист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Педагогика

1. Член наблюдател доц.д-р Емил Бузов – Педагогически колеж (Плевен), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Член наблюдател Стефка Георгиева Граматикова – Български език и Литература - Ботевград, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Селскостопански науки

1. Член наблюдател доц. д-р инж. Жулиета Христова Арнаудова – лозарство (Пловдив), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Член наблюдател доц. д-р Кирил Михалев Михалев - инженер-технолог (Пловдив);
3. Член наблюдател д-р Людмил Тодоров Ангелов – агроном – Пловдив Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Член наблюдател д-р Николай Цветанов Марков – зооинженер - Свищов, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Психология

1. Член наблюдател д-р Плама Сергеева Христова – психолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Социология

1. Член наблюдател Марио Маринов – социолог Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Социална психология

1. Член наблюдател Мариана Андонова – психолог (Благоевград) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
ОТДЕЛЕНИЕ НА ИЗКУСТВАТА
 
АКАДЕМИЦИ
 
Балет

1. Академик Иван Тодоров – хореограф;
2. Академик доц. Красимир Петров – хореограф – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик Красимира Колдамова – балерина – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик Калина Богоева - балерина – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Изобразително изкуство и пластика

1. Академик Александър Дяков – художник;
2. Академик проф.Богомил Николов – пластични изкуства - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик проф. д-р Иван Газдов - график - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик проф. Кирил Мескин – скулптор - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Академик Михаил Тодоров Лалов – художник - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Академик Никола Манев – живопис - Варна;
7. Академик проф.Олег Гочев – стенопис - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Академик Симеон Спиридонов – художник – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Академик проф. Христо Стайков – график;
 
Киноизкуство

1. Академик проф. д-р Димитър Димитров – киноизкуство - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик Магърдич Халваджиян – продуцент и режисьор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Класическа и хорова музика

1. Академик проф. Александър Йосифов – композитор;
2. Академик Александър Маринов Абаджиев – музиковед – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик проф. д-р Атанас Куртев – пианист Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик проф.д-р Димитър Момчилов – музика - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Академик Драгомир Димитров Ненов – композитор и диригент;
6. Академик Димитър Йорданов Христов – композитор;
7. Академик проф. Емил Николов Янев – диригент – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Академик Meтодий Димитров Григоров – диригент Сливен – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Академик Милка Митева – инструменталист, пианист - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
10. Академик проф Милчо Василев – композитор Пловдив - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
11. Академик проф. Николай Стойков – композитор;
12. Академик проф. Петко Радев – инструменталист - София;
13. Академик проф. Петър Льондев – композитор – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
14. Академик доц. д-р Ромео Смилков – музиковед - Пловдив, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
15. Академик проф. д-р Стефан Стефанов Лазаров – изкуствовед – музиколог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
16. Академик проф. Стоян Иванов Караиванов – валдхорнист - Пловдив - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
17. Академик проф. Стоян Никола Стойков- композитор, Македония, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
18. Академик Султана Марковска – пианист;
19. Академик проф. Томи Емилов Димчев – композ., диригент;
20. Академик Явор Димитров – пианист – академик – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Народно пеене и инструменталисти

1. Академик Валя Младенова Балканска – народна певица – Смолян - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик проф. д-р Елена Филипова Кутева-Тъпкова – музиковед, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик Иво Папазов – инструменталист - Стара Загора, с. Богомилово; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик проф. д-р Любен Цветанов Досев – народни инструменти и народно пеене – Пловдив;
5. Академик Любка Рондова – народна певица;
6. Академик проф. д-р Манол Нанков Тодоров – фолклорист /етномузиколог/;
7. Академик Тодор Стоянов Кръстев – композитор фолклор - Сливен, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Оперно изкуство

1. Академик проф. Боянка Арнаудова – оперен драматург - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик доц. Христина Ангелакова – опера - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Писатели, поети, литературоведи и изкуствоведи

1. Академик Благовеста Касабова – литературен критик;
2. Академик Галина Златарева – писател, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик Драгомир Шопов – поет - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик Евтим Евтимов – поет;
5. Академик д-р Иванка Стефанова Денева – писател – Сливен, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Академик Йордан Каменов – писател. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Академик Марин Стоянов Кадиев – литературен критик - Пловдив;
8. Академик Михаил Белчев – поет - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Академик Младен Сърбиновски – писател - Македония;
10. Академик Недялко Йорданов – писател - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. '
11. Академик Никола Радев – писател;
12. Академик Румен Леонидов – поет - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Популярна музика

1. Академик Александър Христов Бръзицов – композитор - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик Васил Найденов – естраден певец – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик Йорданка Христова – естр. певица - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик Кирил Маричков – композитор - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Академик Орлин Горанов – естраден певец - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Академик проф. д-р Симо Леонов Лазаров – композитор Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Академик Тончо Русев – композитор;
 
Театрално изкуство

1. Академик Васил Михайлов – актьор, Театър „Българска армия";
2. Академик проф. Елена Иванова Баева – актьорско майсторство – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик Николай Стефанов Николаев – актьор;
4. Академик Татяна Лолова – актриса;
 
Цирково изкуство

1. Академик Антраник Арабаджиян – АСТОР – маг Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик Александър Балкански – цирков артист – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик Никола Йосифов Петров – Корли – илюзионист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
ДОПИСНИ ЧЛЕНОВЕ
 
Балет
 
1. Дописен член Наталия Цонева Цонева – балет - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Изобразително изкуство и пластика

1. Дописен член Адриан Михайлов Новаков – скулптор Габрово - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член Георги Радулов – скулптор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член Диана Стоянова Панова-Генова – художник-реставратор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член Динко Иванов Ненов – художник, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Дописен член Цвятко Андонов Сиромашки – Х'омбре – скулптор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Киноизкуство

1. Дописен член Димитър Дерелиев /Дарзи/ - кинодраматург, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член Чавдар Гагов – кинодокументалист – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Класическа и хорова музика

1. Дописен член Благовеста Константинова Ангелова – пианист, композитор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. '
2. Дописен член Димитър Христов – диригент Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член проф. Евгений Тодоров Аврамов - композитор;
4. Дописен член проф. д-р Жорж Бориславов Бонев – композитор;
5. Дописен член Кирил Тодоров – композитор (Ст. Загора) - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Дописен член Кирил Минков Ламбов- композитор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Дописен член проф.Марин Вълчанов Вълчанов – композитор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Дописен член Найден Тодоров – диригент - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Дописен член проф. Христо Георгиев Игнатов – диригент, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
10. Дописен член Янко Христов Миладинов – диригент;
 
Оперно изкуство

1. Дописен член Олга Михайлова – оперна певица - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член Пламен Шукейн - oперно пеене - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член Татяна Илиева Спиридонова – oперно пеене - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Писатели, поети и литературоведи
 
1. Дописен член Елка Няголова Пощарова писател Варна - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член Иван Николов – поет - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Популярна музика
 
1. Дописен член Васил Петров – джаз и поп вокал, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член Веселин Маринов – певец - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член Камелия Кирилова Тодорова - джаз, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член Кристина Димитрова – естрадна певица- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Дописен член Костадин Костадинов – композитор Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Дописен член Маргарита Николова Хранова – естрадна певица - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Дописен член Нели Рангелова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Дописен член Стефка Берова – естрадна певица;
9. Дописен член Хайгашод Агасян – композитор - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Театрално изкуство
 
1. Дописен член Анна Мария Петрова-Гюзелева – актриса, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Дописен член Богдана Николаева Вульпе – актриса - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член Любомир Маринов Бъчваров – артист - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член Петър Иванов Вучков – артист - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Хореография
 
1. Дописен член Христо Йорданов Станков – хореограф, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Цирково изкуство
 
1. Дописен член Александър Александров Балкански – цирков артист - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛИ
 
Акустика
 
1. Член наблюдател д-р инж. Алекси Йовчев Кусев – електроинжинер-акустик, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Изобразително изкуство
 
1. Член наблюдател Иван Лулчев Чолаков – склуптор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Киноизкуство
 
1. Член наблюдател Елена Табанова-Димитрова – дизайнер-фотограф-режисьор, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Журналистика
 
Класическа и хорова музика
 
1. Член наблюдател Тодор Петров – пианист – Тунис - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Член наблюдател д-р Поля Петрова Паунова-Тошева – музикознание, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Народно пеене и инструменталисти
 
1. Член наблюдател Володя Стоянов – нар.певец - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Член наблюдател Манол Тодоров Михайлов – народен певец - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Член наблюдател Руска Стоицова Стоименова – народна певица - Благоевград - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Оперно пеене
 
1. Член наблюдател Марияна Йорданова Панова – оперно пеене, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Писатели, поети и литературоведи

1. Член наблюдател Валери Чакалов – книгоиздател, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Член наблюдател Георги Христов Виденов – писател, Благоевград, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Член наблюдател Дончо Нанов Дончев Гърбов – писател – Пловдив - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Член наблюдател Красимир Петров Иванов – поет - член наблюдател – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Член наблюдател Минчо Георгиев Минчев - писател, Габрово, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Член наблюдател Петя Димитрова Йотова - поет, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Член наблюдател Цветан Начев – поет Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Популярна музика
 
1. Член наблюдател Костадин Стоянов Георгиев - Калки – поп певец - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Театрално изкуство

1. Член наблюдател Елена Михайлова Гроздева - актриса 02 856 72 37 0884 569 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Член наблюдател Таня Дякова – актриса - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Цирково изкуство
 
1. Член наблюдател Петър Тончев Василев – илюзионист Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
НАЦИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ЗАСЛУГИ
 
Медии и обществени комуникации
 
1. Академик проф. д-р Петко Тодоров - медий и комуникации Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик проф. д-р Лилия Райчева – журналист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Дописен член Валентин Кирилов Стамов – журналист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Дописен член доц. д.c.н Добринка Станчева Пейчева – журналист, peichevadobrinka@ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
5. Дописен член Ива Николова - журналист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Дописен член Иван Стефанов Тенев - поет, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Дописен член д-р Илия Илиев, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Дописен член Николай Увалиев - (Варна), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Дописен член Светла Петрова - журналист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
10. Дописен член Юлия Йорданова Цанкова – журналист-фолклорист-член наблюдател;
11. Член наблюдател Анелия Иванова Торошанова – журналист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
12. Член наблюдател Зорница Панчова Илиева – журналист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
13. Член наблюдател Румяна Иванова Милева – журналист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
14. Член наблюдател Стефан Денков – журналист - Варна, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
15. Таня Иванова Илиева-Солер - журналист, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
Почетни членове
 
1. Васил Панайотов Василев – журналист Доктор Хонорис кауза, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. д-р Георги Спасов Илиев – здравен мениджмънт - почетен член III степен – Габрово;
3. Дянко Тодоров – икономист, Русе – почетен член – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Кирил Йорданов – право - почетен член I степен (Варна);
5. Христо Генадиев Григоров – председател БЧК – Доктор Хонорис кауза, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Д-р Цветан Траянов Райчинов – акушер-гинеколог – Доктор Хонорис Кауза, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
7. Панде Сотиров Евтимов – Македония;
8. Петър Георгиев Бойчев – строителен инженер – почетен член II степен, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
9. Свилен Руменов Максимов – медийни комуникации - почетен член II степен, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 
ЧУЖДУСТРАННИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ
 
АКАДЕМИЦИ
 
1. Академик проф. Андрю Майлс – Лондон Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
2. Академик проф. д-р Антъни Делука – психолог - САЩ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
3. Академик Атанас Ванчев Дьо Траси – поет – Франция-Париж, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
4. Академик Агуиналдо де Бастос – Бразилия – поет;
5. Абдижамил Нурпеисов– писател – Казахстан;
6. Академик Алла Илинична Сурикова – режисьор - Русия;
7. Академик проф. д-р Борислав Каменов – имунолог, Сърбия, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
8. Академик Владимир Исайчев – поет - Русия;
9. Академик проф. Владимир Андропов – диригент – Русия;
10. Академик Всеволод Михайлович Кузнецов – поет – Русия Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
11. Академик проф. д-р Гемзе Мокан Кузеи – Турция;
12. Академик акад. проф. д-р Георгий Христович Шингаров – история и философия на медицината Русия;
13. Драган Дамянович – философ – Сърбия – президент Сръбската Кралска академия;
14. Академик проф. д-р Еберхард Виланд– лабораторна медицина, Германия;
15. Академик проф. Елена Волкова – психолог – Русия, Нижниновгород Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
16. Академик Златомира Николова – Любляна, Словения; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. опера, мецоспран;
17. Академик Проф. д-р Йохан Шнайдер – хуманитарни науки – Германия, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
18. Академик проф. д-р Кнуд Ларсен – хуманитарни науки – САЩ, доп.чл.Янко Янков;
19. Академик проф. Марсия Х. (Сам) Джейкъбсън – право – САЩ, Айова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
20. Академик проф. Милойе (Душан) Николич – диригент, Сърбия Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
21. Академик проф. д-р Мирко Керкез – хирург – Сърбия;
22. Академик проф. д-р Миряна Радович Маркович – икономист – Сърбия, доп.чл. Янко Янков;
23. Академик Проф. Никола Цекич – архитект – Сърбия Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
24. Академик проф. Лоуренц Арнич - Любляна, Словения; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. диригент и пианист;
25. Академик проф. д-р Лионел Рустинг - нефролог-трансплантолог Франция, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
26. Академик проф. д-р Михаел Ойлерих - лабораторна медицина;
27. Академик Намита Сувиото (преводач)– Словения;
28. Акад.проф. д-р Предраг Джорджевич – Сърбия, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
29. Академик проф. д-р Радан Дзодич - хирург, Сърбия – акад. Цекич, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
30. Академик проф.д-р Самуел Рефетов – медицина - САЩ;
31. Академик проф. Сийка Петрова Георгиева – макроикономист Ню Йорк Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
32. Академик Юрий Леонидович Мошенски – езиковед – Украйна;
 
ДОПИСНИ ЧЛЕНОВЕ
 
1. Дописен член Алеш Щегер – писател и преводач - Словения;
2. Дописен член Бранко Ристич – писател, преводач- Сърбия;
3. Дописен член Йелка Цигленечки – литература – Словения;
4. Дописен член д-р Мария Шипкова - Германия - лабораторна медицина;
5. Дописен член проф. Матана Летчаронсомбит - психолог, Тайланд, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
6. Дописен член Метод Чепар – българска литература - Словения Член;
 
ЧЛЕН БЛАГОДЕТЕЛИ

1. Александър Томов;
2. Академик проф.д-р Александър Чирков;
3. Академик проф.д-р Цекомир Воденичаров;
4. Дописен член доц.д-р Никола Ананощев;
5. Член наблюдател Кирил Йорданов;
6. Член наблюдател д-р Петър Велев;
7. Николай Арсов;
 
IN MEMORIАM
 
1. Акад. проф. д-р Веселин Трайков – историк, 1921-2011;
2. Акад. Красимир Кюркчийски – композитор 1936- 2011;
3. Акад. д-р Емил Александров – юрист 1934-2012;
4. Акад. проф. д-р Николина Илиева – демограф -1931-2012;
5. Акад. проф. д-р Петър Константинов – медик -1928-2011;
6. Акад. проф. Хачо Бояджиев – режисьор -1932-2012;
7. Акад. проф. д-р Марко Даскалов – медик -1931-2012;
8. Допис. член Андрей Алтъпармаков – режисьор -1949-2012;
9. Акад. Георги Калоянчев – артист, 1925-2012;
10. Дописен член доц. д-р Митко Горанов – медик – 1942-2013;
11. Aкад. Джоко Росич - актьор - 1932-2014;
 
IV.СТРУКТУРА НА ОТДЕЛЕНИЯТА
 
IV.1. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА НАУКА
 
IV.1.1. НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО МЕДИЦИНА (НЦM)

Директор - акад. проф. д-р Боян Лозанов
Зам. директор по научната дейност – акад. проф. д-р Добрин Свинаров;
Зам. директор по учебната дейност – доп. член доц. д-р Антонина Гегова;
Научен секретар – доп. член доц. д-р Светослав Ханджиев;
Научен съвет – ръководство, директори на институти и ръководители на секции;
 
IV.1.1.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) ПО „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ" - директор, акад. проф. д-р Захари Кръстев;

1. Научна секция (НС) по „Кардиология и инвазивна кардиология";
2. Научна секция (НС) по „Ендокринология";
3. Научна секция (НС) по „Гериатрия и геронтология";
4. Научна секция (НС) по„Гастроентерология";
5. Научна секция (НС) по „Хепатология";
6. Научна секция (НС) по „Екомедицина, хранене и диетика";
7. Научна секция (НС) по „Педиатрия";
8. Научна секция (НС) по „Неврология";
9. Научна секция (НС) по „Психиатрия и социална психология";
10. Научна секция (НС) по „Инфекциозни болести";
11. Научна секция (НС) по „Дерматология";
12. Научна секция (НС) по „Онкология";
13. Научна секция (НС) по „Радиология";
14. Научна секция (НС) по „Хематология";
15. Научна секция (НС) по „Фармакология";
16. Научна секция (НС) по „Токсикология";
17. Научна секция (НС) по „Физио и кинезитерапия";
 
IV.1.1.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) ПО „ХИРУРГИЯ" – директор, акад. проф. д-р Огнян Бранков

1. Научна секция (НС) по „ Гръдна хирургия";
2. Научна секция (НС) по „Детска хирургия";
3. Научна секция (НС) по „Коремна хирургия";
4. Научна секция (НС) по „Трансплантология";
5. Научна секция (НС) по „ Кардиохирургия";
6. Научна секция (НС) по „Ортопедия и травматология";
7. Научна секция (НС) по „Анестезиология, реанимация и интензивна терапия";
8. Научна секция (НС) по «Оториноларингология";
9. Научна секция (НС) по „Акушерство и гинекология";
10. Научна секция (НС) по „Офталмология";
11. Научна секция (НС) по „Урология и нефрология";
12. Научна секция (НС) по „Стоматология";
 
IV.1.1.3. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) ПО „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ" – директор, акад. проф.д-р Кънчо Чамов

1. Научна секция (НС) по „История на медицината";
2. Научна секция (НС) по „Обществено здраве";
3. Научна секция (НС) по „Медицинска педагогика";
 
IV.1.1.4. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) ПО „ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА" – директор, акад. проф. д-р Добрин Свинаров

1. Научна секция (НС) по „Клинична лаборатория";
2. Научна секция (НС) по „Клинична патология";
3. Научна секция (НС) по „Микробиология и клинична имунология";
4. Научна секция (НС) по „Алергология";
 
IV.1.2. НАУЧЕН ЦЕНТЪР – „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ" – директор, акад. проф. д-р Григор Велев
 
IV.1.2.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) за „Българска национална доктрина" - директор, акад. проф. д-р Орлин Загоров

1. Научна секция (НС) Национална доктрина за външната политика на Р. България - ръководител, допис. член Станислав Стратиев;
2. Научна секция (НС) Национална доктрина за здравеопазване на българската нация – ръководител акад. д-р Маргарита Каменова;
3. Научна секция (НС) Национална доктрина за образуванието и националното и гражданско възпитание" – ръководител акад. проф. д-р Боян Лалов;
 
IV.1.2.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Балканистика" – директор, допис. член Стоян Райчевски

1. Научна секция (НС) – „Македония" – ръководител, допис. член д-р Иван Николов;
2. Научна секция (НС) – „Тракия" – ръководител, чл. набл. д-р Георги Илиев;
3. Научна секция (НС) – „Западни покрайнини" – ръководител, допис. член Иван Николов;
4. Научна секция (НС) – „Турция" – ръководител, допис. член Стефан Солаков;
5. Научна секция (НС) - Румъния;
 
IV.1.2.3. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) за „Национална сигурност на Р България" – директор, член набл. ор. полк. Костадин Костадинов

1. Научна секция (НС) „Вътрешна сигурност" – ръководител. допис. член ор. ген. Славчо Босилков;
2. Научна секция (НС) „Външна сигурност" – ръководител, член набл. ор. полк. Костадин Костадинов;
 
IV.1.3. НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО БЪЛГАРИСТИКА – директор, допис.член Йордан Каменов
 
IV.1.3.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Български език и литература" – директор, акад. проф. д-р Людмил Димитров
 
IV.1.3.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Българска национална история" – директор, допис. чл. д-р Георги Владимиров

1. Историческо списание „Летописи" – гл.редактор допис. чл. д-р Георги Владимиров;
2. Научна секция (НС) по „Антична история";
3. Научна секция (НС) по „Средновековна история" – ръководител, допис. член проф. д-р Пламен Павлов;
4. Научна секция (НС) по „Нова история" – ръководител, допис. чл. проф. д-р Людмил Спасов;
5. Научна секция (НС) по „Българска военна история" – ръководител, ор. полк. д-р Димитър Йончев;
6. Научна секция (НС) по „История на национално-революционните борби в Македония, Тракия, Добруджа и Западните покрайнини" – ръководител, чл.набл. Георги Илиев;
7. Научна секция (НС) по „Археология" – ръководител, допис. член д-р Екатерина Захариева;
 
IV.1.4. НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАЦИОНАЛ¬НО И ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ – директор, акад. проф. д-р Боян Лалов

IV.1.4.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Образование"
IV.1.4.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Национално и гражданско възпитание" – ръководител, чл. набл. доц. д-р Стоил Мавродиев
 
IV.1.5. НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ – директор, акад. проф. д-р Иван Станков
 
IV.1.5.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) "Почвознание" – директор, акад. проф. д-р Иван Атанасов
 
IV.1.5.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) „Агрономия" – директор, акад. проф. д-р Славчо Панделиев

1. Научна секция (НС) „Зърнопроизводство";
2. Научна секция (НС) „Лозарство" – ръководител, акад. проф. д-р Славчо Панделиев;
3. Научна секция (НС) „Зеленчукопроизводство";
4. Научна секция (НС) „Овощатарство";
IV.1.5.3. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) „Животновъдство" – директор, акад. проф. д-р Николай Тодоров;
1. Научна секция (НС) „Говедовъдство";
2. Научна секция (НС) „Свиневъдство";
3. Научна секция (НС) „Овцевъдство";
4. Научна секция (НС) „Птицевъдство";
5. Научна секция (НС) „Пчеларство";
 
IV.1.5.4. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) „Ветеринарна медицина" – директор, акад. проф. д-р Димо Гиргинов

IV.6. НАУЧЕН ЦЕНТЪР "ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СТРАТЕГИИ" – директор, акад.проф. д- р Георги Маринов
 
Сп. „Български икономически преглед" – гл. редактор акад.проф. д- р Георги Маринов;
 
IV.1.6.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) за „Изучаване на националната икономика" (ИИНИ) – ръководител, допис.чл. проф. д-р Мария Чавдарова
 
IV.1.6.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) за «Регионални и глобални икономически проучвания" (ИРГИП)– ръководител, акад. проф. д-р Чавдар Николов
 
IV.1.7. НАУЧЕН ЦЕНТЪР "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ" – директор, акад. проф. д-р Крум Крумов
 
IV.1.7.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) „Социология"– директор, акад. проф. д-р Георги Фотев
 
IV.1.7.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) „Философия" - директор, акад. проф. д-р Александър Гънгов
 
IV.1.7.3. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) „Демография" – директор, акад. проф. д-р Петър Иванов
 
IV.1.7.4. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) „Психология и социални изследвания" – директор, акад. проф. д-р Крум Крумов
 
IV.1.7.5. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Богословие" – директор, допис. член доц. д-р Дилян Николчев
 
IV.1.8. НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПРАВНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ И ДИПЛОМАЦИЯ - директор, допис. член доц. д-р Янко Янков
 
IV.1.8.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „История, теория, психология, социология и философия на правото" – директор, допис. член проф. д-р Лъчезар Дачев
 
IV.1.8.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Административни, държавно-правни и международно-правни науки" – директор, допис. член проф. д-р Димитър Радев
 
IV.1.8.3. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Гражданско-правни науки" – директор
 
IV.1.8.4. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Наказателно-правни науки" – директор, акад. проф. д-р Борислав Йотов
 
IV.1.8.5. НАУЧЕН ИНСТИТУТ (НИ) по „Дипломация" – директор, допис. член Станислав Стратиев
 
IV.1.9. НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ И ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ – Директор на Центъра - допис. член доц. инж. Петър Серафимов
 
IV.1.9.1. НАУЧЕН ИНСТИТУТ „НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА И КОСМОСА" – директор - акад. проф. д-р Бойко Рангелов

1. Научна секция „Геофизика" – ръководител, доп.чл. доц. д-р Румяна Главчева;
2. Научна секция „Природни бедствия и антропогенни катастрофи";
3. Научна секция „Екология и опазване на околната среда " – ръководител, доп. чл. доц. д-р Симеон Симеонов;
4. Научна секция „Космически изследвания"- ръководител, акад. д-р Стоян Велкоски;

IV.1.9.2. НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ"
 
IV.2.ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗКУСТВО:
 
IV.2.1.ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТРАЛНО, ЦИРКОВО И КИНОИЗКУСТВО

Директор – акад. Николай Николаев
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Театрално изкуство"

Директор – акад.Любомир Бъчваров;
акад. Татяна Лолова, акад. Стоянка Мутафова, акад. Васил Михайлов, акад. Елена Баева, акад. Николай Николаев, допис. член Петър Вучков, член набл. Анна-Мария Гюзелева, член набл. Елена Гроздева, член набл. Таня Дякова, член набл. Цветанка Лозанова, член набл. МариАна Молевска;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Цирково изкуство"
Директор – акад. Александър Балкански;
акад. Александър Балкански, акад. Антраник Арабаджиян, допис. член Александър Балкански-младши, допис. член Никола Йосифов Петров – Корли;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Киноизкуство"

Директор – акад. Димитър Димитров;
акад. проф. д-р Димитър Димитров, допис. член Чавдар Гагов, допис. член Константин Христов;
 
IV.2.2.ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА МУЗИКА И ТАНЦИ

Директор – акад. проф. Емил Янев
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Класическа музика"

Директор – акад. Атанас Куртев;
Творческа секция (ТС) „Композитори";
Ръководител – акад. Емил Янев;
акад. Димитър Христов, акад. проф. Александър Йосифов, акад. проф. Николай Стойков, акад. проф. Томи Димчев, допис. член проф. Филип Павлов, допис. член Кирил Тодоров;
 
Творческа секция (ТС) „Диригенти"

Ръководител - акад. Емил Янев;
акад. Валентин Бобевски, акад. Дора Христова, акад. Методий Григоров, допис. член проф. д-р Божанка Моцинова, допис. член Янко Миладинов, допис. член Найден Тодоров;
 
Творческа секция (ТС) „Оперна музика"

Ръководител - акад. Христина Ангелакова;
допис. член Олга Михайлова, допис. член Татяна Спиридонова, допис. член Пламен Шукейн;
 
Творческа секция (ТС) „Симфонична музика"

Ръководител - акад. Явор Димитров;
акад. проф. Димитър Момчилов, акад. Ангел Станков, акад. Петко Радев, акад. Милка Митева, акад. проф. д-р Атанас Куртев, акад. проф. Николай Стойков, член набл. Тодор Петров;
 
Творческа секция (ТС) „Музиковеди"

Ръководител - акад. проф. Боянка Арнаудова
акад. Александър Абаджиев, допис. член Ивайло Крайчовски, допис. член доц. д-р Ромео Смилков, член набл. Здравко Петров;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Поп музика"

Директор – акад. Александър Бръзицов;
 
Творческа секция (ТС) „Композитори"

Ръководител – допис. член Стефан Диомов;
акад. Тончо Русев, акад. проф. Найден Андреев, акад. проф. Томи Димчев, акад. Александър Йосифов, допис. член Хайгашот Агасян, допис. член Кристиян Бояджиев;
 
Творческа секция (ТС) „Поп музика"

Ръководител – акад. Йорданка Христова
акад. Васил Найденов, акад. Кирил Маричков,акад. Орлин Горанов, допис. член Веселин Маринов, допис. член Стефка Берова, допис.член Нели Рангелова, допис. член Маргарита Хранова, допис. член Кристина Димитрова;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) "Фолклорна музика"

Директор – акад. Любка Рондова;
 
Творческа секция (ТС) „Пеене"

Ръководител – допис. член Гуна Иванова;
член набл. Володя Стоянов
 
Творческа секция (ТС) „Инструментална"

Ръководител
акад. проф. Петър Льондев акад. Иво Папазов, допис. член Кирил Тодоров, допис. член Костадин Костадинов, допис. член Димитър Христов;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Танци"

Директор – акад. Калина Богоева;
 
Творческа секция (ТС) „Балет"

Ръководител - акад. Красимира Колдамова;
допис. член Наталия Цонева;
 
Творческа секция (ТС) „Народни танци"

Ръководител - допис. акад. Красимир Петров
акад. Иван Тодоров
 
IV.2.6. ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПЛАСТИЧНО ИЗКУСТВО

Директор - дописен член Дочка Кисьова
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Изобразителни и пластични изкуства"

Директор – дописен член Ирена Димова;

акад. Георги Чапкънов, акад. Никола Манев, акад. проф. д-р Иван Газдов, акад. проф. Олег Гочев, акад. Михаил Лалов, акад. проф. Христо Стайков, акад. проф. Кирил Мескин, акад. Александър Дяков, акад. Симеон Спиридонов, акад. проф. д-р Борис Гондов, акад. проф. Богомил Николов, допис. член Ирена Димова, допис. член Диана Генова;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Изкуствознание"

Директор – допис. член Дочка Кисьова-Гогова;
допис. член Дочка Кисьова;
 
IV.2.4.ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПОЕЗИЯ, БЕЛЕТРИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА

Директор - допис. член Йордан Каменов;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Поезия"

Директор - акад. Драгомир Шопов;
акад. Драгомир Шопов, акад. Евтим Евтимов, акад. Михаил Белчев, акад. Недялко Йорданов, допис. член Иван Николов, допис. член Атанас Капралов, член набл. Цветан Начев, член набл. Александър Петров;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Белетристика"

Директор - допис. член Галина Златарева;
акад. Никола Радев, акад. Младен Сърбиновски, допис. член Петър Андасаров, член набл. Иван Момчев;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Литературна критика"

Директор - акад. Благовеста Касабова;
 
IV.2.5.ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЖУРНАЛИСТИКА

Директор - дописен член проф. д-р Лилия Райчева;
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ТИ) „Журналистика"

Директор - допис. член Светла Петрова;
член Васил Станилов, допис. член Иван Николов, допис. член Иван Тенев, допис. член Илия Илиев, допис. член Николай Увалиев, допис. член Стефан Солаков, член набл. Стефан Денков, член набл. Ангел Шойлев, чл.набл. Зорница Илиева;
 
V. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
 
ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ – председател почетен член Христо Григоров;

• Доктор Хонорис Кауза
• Първа степен
• Втора степен
• Трета степен
 
КОЛЕКТИВНИ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ:

1. Академичен мъжки хор „Гусла" – гл. диригент акад. В. Бобевски;
2. Асоциация на българите по света – акад. проф. д-р Александър Чирков, гл. секретар Максим Страхилов
- Сайт – „Аssobulg";
- Вестник "Целокупна България";
- Вестник „Светилник на македонските българи";
3. Световен парламент на българите: председател, проф. Пламен Павлов, секретар – чл. набл. Иван Момчев;
4. Сдружение „Братство на строителите на нова България": председател – член бабл. Иван Момчев;
5. Национален комитет за защита на съдбата на Западните покрай-нини: председател допис. чл. Иван Николов;
6. Комитет за защита на Председателя на сдруже¬нието за „Български човешки права" в Гърция Никола Стоянов: председател допис. чл. д-р Иван Николов;
7. Фондация „Паметници на българската слава": председател акад.проф.д-р Младен Григоров;
 
КЛОНОВЕ НА БАНИ В СТРАНАТА:

1. Клон София – председател
2. Клон Пловдив – председател акад. проф. д-р Славчо Панделиев;
3. Клон Варна – председател акад. проф. д-р Искрен Коцев;
4. Клон Стара Загора – председател акад. проф. д-р Димо Гиргинов;
5. Клон Плевен – председател акад. проф. д-р Пенка Илиева;
6. Клон Велико Търново – председател акад. проф. д-р Иван Харалампиев;
7. Клон Бургас – председател акад. проф. д-р Георги Маринов;
8. Клон Благоевград – председател акад. проф. д-р Чавдар Николов;
9. Клон Габрово – председател, допис. член доц. инж. Петър Серафимов;
10. Клон Шумен – председател, акад. проф. Живко Желев;
 
ФОРУМИ НА БАНИ

• Български лекарски форум – директор: акад. проф.д-р Добрин Свинаров;
• Български граждански форум – директор: акад. проф.д-р Петко Тодоров;
• Български музикален форум – директор: акад. Явор Димитров;
• Дискусионен форум – директор: акад. Захари Кръстев;
• Академичен камерен театър – директор: акад. Николай Николаев;
• Академичен театър на „Българското слово" – директор: член набл. Анна Мария Гюзелева;
 
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 
1.Монографии и книги

През 2011 – 2012 г. членовете на академията са издали следните монографии:

• „Диктатура, терор, геноцид и шовинизъм" – акад. проф. д-р Григор Велев;
• „Международно право на защита на културно-историческото наследство" – акад. д-р Емил Александров;
• „Българска национална ист;ория" том първи от петнадесет томната поредица под редакцията на допис. член проф. Пламен Павлов
• „Покани ме дяволът..." том първи от тритомната антология на българската поезия – допис. член Йордан Каменов;
• „Българската национална кауза" (1762-2012) – акад. проф. д-р Григор Велев;
 
2.Научни списания

• Сп. „Българска медицина" – гл. редактор: акад. проф. д-р Филип Куманов;
• Сп. „Български месечник" – гл. редактор: акад. Румен Леонидов;
• Сп. „Летописи" – гл. редактор: акад. проф. д-р Миладин Апостолов;
• Сп. „Български икономически преглед" – гл. редактор: акад. проф. д-р Георги Маринов;
 
АСОЦИИРАНИ КЪМ БАНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.Стопански холдинг - БАНИ

Той включва следните стопански организации:

• „Агроконсулт ООД – управител акад. Славчо Панделиев;
• „Импресарска къща „Българска музика" – БАНИ" ООД – управител акад. проф. д-р Григор Велев
• „Национален академичен учебен център ООД – управител акад. Радка Аргирова
• Национален медицински консултативен център – БАНИ" ООД – управител акад. Захари Кръстев
• Издателска къща „Богдан Филов" ООД – управител акад. Драгомир Шопов;
Архитектура