БАНИ - Предстоящи събития

Предстоящи събитияПредстоящи изяви на академик Марин Кадиев

Акад. Марин Кадиев, директор на Творчески институт „Литературна критика" при БАНИ, организира или ще вземе участие в следните събития до края на месец ноември 2017 г.:
16.11.2017 г.от 17:00 ч. – Представяне на поетесата Лидия Налбантова в читалище „Зора", град Хасково.
20.11.2017 г. от 17:00 ч. – Представяне на стихосбирката „Съвест" на Йотко Кадемов в Славянкско дружество, град София.
Прочети още: Предстоящи изяви на академик Марин Кадиев

16-ти Международен ФОРУМ-ФЕСТИВАЛ „Вселената на компютърната музика” 2017 г.

Департамент „Музика" към Нов български университет (НБУ) съвместно с Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ), Федерация на научно-техническите съюзи в България и ФЕМА, Съюз на българските композитори, Българско национално радио, SYNTHI AVВ studio–Tel Aviv и Gema Music организира 16-ти Международен форум-фестивал „Вселената на компютърната музика".
Прочети още: 16-ти Международен ФОРУМ-ФЕСТИВАЛ „Вселената на компютърната музика” 2017 г.

Правен форум на БАНИ – 14.11.2017 г.

На 14 ноември 2017 г. (вторник) от 17:00 ч. ще се проведе Български правен форум на тема „Юристи на борба с корупцията", организиран от акад. проф. д-р Мария Славова.
Прочети още: Правен форум на БАНИ – 14.11.2017 г.

Втора международна научно-приложна конференция „Опазване на недвижимото културно наследство” БАНИ’2017

Научния институт по Архитектура, Строителство и Градоустройство, с директор акад. проф. д-р арх. Николай Тулешков, организира Втора международна научно-приложна конференция „Опазване на недвижимото културно наследство".
Прочети още: Втора международна научно-приложна конференция „Опазване на недвижимото културно наследство”...

Покана

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията да присъстват на Общо събрание на БАНИ на 28 октомври 2017 г. /събота/ от 09:00 часа в зала „София" на „Българския червен кръст", бул. "Джеймс Баучер" 76 София. В случай, че няма кворум, събранието ще се проведе с един час по-късно от обявения. Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:
Прочети още: Покана