БАНИ - Предстоящи събития

Предстоящи събития



ПОКАНА

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общото събрание на БАНИ на 31 март 2018 г. /събота/ от 9:00 ч. в зала „София" на Българския Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, София. Присъствието на всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията е задължително. Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

  1. Церемония по връчване на дипломи на новите членове
  2. Отчетен доклад за дейността на Академията през 2017 г.
  3. Финансов отчет на Академията за 2017 г. от Контролната комисия
  4. Приемане на годишен план за 2018 г.
  5. Предложение за промени в Устава на БАНИ
  6. Предложение на Управителния съвет за издателската дейност на Академията
  7. Връчване на плакети на юбилярите
  8. Съобщения
Акад. проф. д-р Григор Велев
/Председател на БАНИ/

16-ти Национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев” – 2018 г.

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания съвместно с Българската академия на науките и изкуствата и Български Червен Кръст организират 16-ти Национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев" – Хранене и здраве на 14 април 2018 г. в зала „Овална" на Българския Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, София.
Прочети още: 16-ти Национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев” – 2018 г.

Научен форум „Балканите днес”

Институтът по Балканистика при Българска академия на науките и изкуствата организира Научен форум „Балканите днес". Той ще се проведе на 29 март 2018 г. /четвъртък/ от 17:30 ч. в зала „Овална" на Българския Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, гр. София.
Прочети още: Научен форум „Балканите днес”

Програма на Български лекарски форум 2018 г.

Катедрата по фармакология и токсикология с участието на Българска академия за науки и изкуства (БАНИ) продължава провеждането на ежемесечните дискусионни работни срещи „Български лекарски форум".
Прочети още: Програма на Български лекарски форум 2018 г.