БАНИ сключи договор за сътрудничество със Сръбската кралска академия на науките и изкуствата

БАНИ сключи договор за сътрудничество със Сръбската кралска академия на науките и изкуствата

БАНИ сключи договор за сътрудничество със Сръбската кралска академия на науките и изкуствата

Акад. проф. д-р Григор Велев, председател на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и акад. проф. д-р Миряна Радович-Маркович, вицепрезидент на Сръбската кралска академия на науките и изкуствата сключиха 5-годишен договор за сътрудничество.

Двете академии ще обменят членове за целите на научни изследвания, обучения и инструкции. Предвиждат се съвместни изследователски и образователни дейности, както и организиране на съвместни семинари, конференции, симпозиуми и работни групи.
 
Dogovor