БАНИ проведе конференция с международно участие на тема „Личност и общество”

БАНИ проведе конференция с международно участие на тема „Личност и общество”

БАНИ проведе конференция с международно участие на тема „Личност и общество”

Българската академия на науките и изкуствата изказва благодарност на акад. Абдижамил Нурпеисов /писател от Казахстан/ за направеното дарение, благодарение на което се проведе конференцията.

Просперитетът на дадена фирма или компания днес е пряко свързан не само с качествената продукция и ниските цени, но и с бързината на мениджърските решения". Това изтъкна в доклада си академик проф. д-р Крум Крумов, специалист по социална психология от СУ „Св. Климент Охридски" по време на Конференцията с международно участие „Личност и общество: предизвикателствата на промяната", която се проведе на 5 април 2014 г. в киносалона на Военномедицинска академия- София. Форумът бе организиран от Българската Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ) съвместно със Сръбската кралска академия на науките и изкуствата и Европейския център за бизнес, образование и наука.

sbornik„България е единствената страна в ЕС, в която вече 30 години не е взето решение по такъв важен въпрос като този – дали да се строи атомна централа „Белене" или не. Към днешна дата каквото и решение да се вземе след толкова години умуване, ще бъде погрешно според теоретичните принципи на мениджърството", подчерта акад. Крумов. Той разкри 4 предпоставки, които оказват пряко влияние върху просперитета на обществото, икономическите субекти и отделните хора:
1.Свободно движение на информационните потоци;
2. Икономически фундамент на обществото;
3. Законодателна система;
4. Политическата система и идеология.
 
За значимостта на работата и трудовата мотивация говори акад. проф. д-р Миряна Радович-Маркович, вицепрезидент на Сръбската кралска академия на науките и изкуствата.
Жените-мениджъри в България са едва 11 %, посочи в презантацията си Юлика Новкова от Университетския център за управление на конфликтни и организационни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски". На професионалното развитие на много способни българки пречи т. нар. „стъклен таван", т.е. все още съществуващото предубеждение, че една жена няма да се справи по-добре с ръководството на една фирма от представител на мъжкия пол. Новкова постави акцент и върху друг тип дискриминация към женския пол – заплатите на жените като цяло са с 14% по-ниски от тези при мъжете.
 
Добрата организация на времето е сред ефективните мерки за преодоляване на стреса на работното място, акцентира в презантацията си Виктория Гацова. Тя коментира, че поемането на лична отговорност за успеха на конкретните задачи прави хората по-уверени и здрави.

В доклада си „Медиен лабиринт на прехода" акад. Петко Тодоров се спря на двойствената роля на медиите едновременно като инструмент на властта и лост за контрол над властта. Дописен член доц. д-р Лилия Райчева проследи кардиналните промени в масмедийната система и тенденциите в нейното развитие през последния четвърт век. За необходимостта от нова политика на ЕС в сферата на книгоиздаването и популяризирането на писателите от страните членки говори дописен член Галина Златарева, автор на историческите романи „Медальонът" и "Капка кръв за вампира".