БАНИ - Списание „Българска медицина” представя нов метод за лечение на желязо-дефицитна анемия

Списание „Българска медицина” представя нов метод за лечение на желязо-дефицитна анемия

Списание „Българска медицина” представя нов метод за лечение на желязо-дефицитна анемия

Новият брой на сп. „Българска медицина", което се издава от Научния център по медицина към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), представя изследване на авторски колектив от – Медицинския университет – София за метода "Елиза". Споменатият високо специфичен метод позволява да се прецизира терапия на пациенти с желязо-дефицитна анемия.

„Клинична стойност на Лайпцигската точкова система в диагностиката на болестта Wilson" е друга оригинална статия, която представя изданието. Изследването е дело на шестима медицински специалисти от Медицинския университет – Варна и Университетската болница „Св. Марина".
Акад. д-р Маргарита Каменова и д-р Ния Сърбянова от университетска болница „Н. И. Пирогов" са описали първия случай в България на плексиформен фибромиксом на стомаха. Публикацията им ще помогне да се разшири диференциално диагностичния спектър на мезенхимни стомашни тумори.
Място в списанието е намерил и обзорът на доц. д-р Игнат Петров, дописен член на БАНИ, за дейността на Българския център по геронтология и гериатрия, създаден през1963 г. и закрит след промените 1989 г. Негов наследник е Клиничният център по ендокринология и геронтология при Медицинския университет –София.