БАНИ - Представители на Световния парламент на българите по света връчиха „Бяла книга” на председателя на НС Цецка Цачева и на президента Росен Плевнелиев

Представители на Световния парламент на българите по света връчиха „Бяла книга” на председателя на НС Цецка Цачева и на президента Росен Плевнелиев

Представители на Световния парламент на българите по света връчиха „Бяла книга” на председателя на НС Цецка Цачева и на президента Росен Плевнелиев

Представители на Световния парламент на българите връчиха през декември 2014 г. „Бяла книга" на председателя на парламента г-жа Цецка Цачева и на президента Росен Плевнелиев.
"Бялата книга" съдържа общо 8 меморандума, приети от делегатите на Петата сесия на Световния парламент на Българите, която се състоя във Варна на 1 и 2 ноември 2014 г. Документите се отнасят до проблемите на българите, живеещи на Балканите и по света.

Първият меморандум сочи необходимостта от създаване на Министерство на българите по света.
 
Четири меморандума засягат българите, живеещи на територията на съседни на България държави:
1. Незаконното присъединяване на Западните покрайнини към Р Сърбия след разпадането на Югославия през 1991 г.
2. Възстановяването на незаконно отнетото българско гражданство на българите от Вардарска и Егейска Македония, Западна (Беломорска) Тракия и Западните покрайнини през 2914 и 1952 г. под натиска на СССР и ФНР Югославия.
3. Признаване на Българското национално малцинство в Гърция.
4. Признаване на българското национално малцинство в Албания и Косово.
 
Останалите три меморандума включват актуални проблеми на българската емиграция:
1. Необходимостта от откриване на държавни начални, основни и средни училища в страни по света, където има компактна българска емиграция.
2. Съдействие на българската държава за разкриване на български институти (културни домове, читалища, библиотеки) в страни с многобройна българска емиграция.
3. Създаване на „Православен фонд" за строителство на православни храмове в страните по света, където е заселена българската емиграция.