БАНИ - Напомняне на Гражданския комитет "Западни покрайнини