БАНИ - Списание "Българска медицина" Том IX бр.2/2019