БАНИ - Списание "Българска медицина" Том X, бр.1/2020