БАНИ - Списание "Българска медицина" Том X, бр.2/2020