БАНИ - Третата международна научно-приложна конференция на Българска академия на науките и изкуствата

Третата международна научно-приложна конференция на Българска академия на науките и изкуствата

Третата международна научно-приложна конференция на Българска академия на науките и изкуствата

На 21-23 ноември 2019 година в София се състоя Третата международна научно-приложна конференция на Българска академия на науките и изкуствата /БАНИ/ с подкрепата на Министерство на културата, Международна академия за архитектура, Съюза на архитектите в България и други по „Опазване на недвижимото културно наследство". Председател на организационния комитет на конференцията е академик проф. д-р архитект Николай Тулешков, ръководител на научния център по „Архитектура, строителство, градоустройство и дизайн" на БАНИ, а заместник председател - академик проф. д-р инженер Дончо Партов.

Международната конференция бе открита с приветствени слова от академик проф. д-р архитект Николай Тулешков и от председателя на БАНИ – академик проф. д.м.н. д-р Григор Велев.

В събитието взеха участие множество утвърдени учени, преподаватели и специалисти от страната и от Сърбия, Полша, Турция, Гърция, Румъния, Чехия, САЩ, Германия.