БАНИ - Форум посветен на 100-годишнината от подписването на Ньойския мирен договор

Форум посветен на 100-годишнината от подписването на Ньойския мирен договор

Форум посветен на 100-годишнината от подписването на Ньойския мирен договор

На 27 ноември 2019 г. в зала „София" на БЧК се проведе форум посветен на 100-годишнината от подписването на Ньойския мирен договор. Научна интерпретация на проблема представиха академиците на БАНИ Стоян Райчевски и проф.Григор Велев.