БАНИ - Коронавирусът и храненето - Акад.проф.Искра Маждракова

Коронавирусът и храненето - Акад.проф.Искра Маждракова

Коронавирусът и храненето - Акад.проф.Искра Маждракова

У нас се води правилно насочена и мощна борба с коварния вирус, но ако помислим за късните последици, явно ще трябва някои мерки да се прилагат по-гъвкаво.

Известно е на земеделците, че ако различните земеделски култури не се засеят, засадят и обгрижат през пролетта, то през есента реколта няма да има или ще е слаба. При затворени граници вносът на храни ще е за труднен и естествено ще настъпи глад – цяла година, от настоящата есен до следващата. А на пролет от глад може да са изядени семената, да не могат да се внесат семена и да няма какво да се сее – следва втора година глад. А недохранено или едностранчиво хранено население ще даде много повече жертви на коронавируса. Ще зачестят и ще се обострят много други болести като туберкулозата, стомашно-чревни и др. хронични заболявяния – ще има истинска хуманитарна катастрофа.

Националният щаб за борба с короновируса трябва добре да обмисли как да прилага по-гъвкаво мерките на извънредното положение, така че да не се пречи на производството на храни. Хората, произвеждащи храни, да се приравнят с медиците, работещи на предния фронт срещу короновируса.Трябва да се снабдят с маски и ръкавици.Тогава да се допускат тези хора, попълнили декларация – къде отиват, какво ще работят и т.н. - да отиват във ферми, зеленчукови и овощни градини, ниви, вили и пустеещи земи и др, да изпълняват земеделската си работа. Иначе ще се получи страховита картина – в индустриалните предприятия работа няма, а на полето работа много, но не допускат хората да я вършат и да получат търсена и животоспасяваща продукция. А има цели окръзи, където няма коронавирус или има по 1-2 случая в окръжния град.

Хората, които остават без работа и очакват държавата и работодателите да ги компенсира с малки суми, може организирано да им се осигурят – по тяхно желание - зелени коридори до по-големи участъци земя, която се нуждае от рециклиране. Ако се започне този процес веднага поне на един обект – напр. в откритите стари запустели рудници на Перник и още през май се посадят там напр. картофи, през есента вече може да има добив. В Министерството на земеделието са запознати с опита на Израел как се правят градини на лош терен и могат да го приложат у нас.