БАНИ - Книги

КнигиВасил Левски

Васил Левски. Мислим си, че го познаваме. Мислим си, че всичко за него ни е известно.
Прочети още: Васил Левски

"Медальонът" - Галина Златарева

Галина Златарева е родена през 1954 г. и по тази причина е от поколението хора, за които през 1989 г. всички бариери, похлупаци и табута се вдигнаха, когато бяха в разцвета на своите сили и предприемачески дух.
Прочети още: "Медальонът" - Галина Златарева

„Капка кръв за вампира" - Галина Златарева

Романът „Капка кръв за вампира" на Галина Златарева е крачка в нова посока за авторката и ще промени доста представи за минали събития. В него тя отваря един прозорец за директен поглед от днешния ни ден към случилото се в нашите земи преди повече от 600 години.
Прочети още: „Капка кръв за вампира" - Галина Златарева

Излязоха от печат два учебника „Обща патология“ том I и „Клинична патология“ том II

Българска национална кауза

С ЕРУДИЦИЯ,
НАУЧНА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ
И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА НАЦИЯТА

Дописен член, проф. Пламен Павлов

Надали ще се намери интелигентен, патриотично мислещ българин, който в една или друга степен да не е запознат с многобройните научни u граждански инициативи на акад. Григор Велев. През последните двадесетина години изтъкнатият наш учен u общественик, председател на Българската академия на науките u изкуствата, е в основата на редица фундаментални научни проекти, сред които c най-голяма известност се ползва разработената през деветдесетте години на XX В. "Българска национална доктрина" - документ, който разбуди надеждите на хиляди хора у нас u сред българските общности извън страната. Актуализиран неколкократно от солиден екип от учени, проектът на доктрината, съпътстван u от конкретни приложни програми, все още чака своята реализация от страна на българския политически елит, на българската държава u нейните институции, подкрепата на структурите на гражданското общество.
Прочети още: Българска национална кауза

Десертни сортови лози в България

Излезе нова книга"Десертни сортове лози в България" под редакцията на Акад.проф.д-р Славчо Панделиев. В настоящото издание са представени общо 46 сорта лози: 13 много ранни и ранозреещи сортове с бяло грозде, 5 средно ранни и къснозреещи сортове с бяло грозде, 10 много ранни и ранозреещи сортове с червено грозде, 5 средно ранни и къснозреещи сортове с червено грозде, 7 безсеменни сорта с бяло грозде и 6 безсеменни сорта с червено грозде.
Прочети още: Десертни сортови лози в България

Том първи от „Българската национална история"

Излезе том Първи от „Българската национална история", „Българските земи през древността". Тя е многотомно издание на Българска академия на науките u изкуствата, респективно на нейния Научен център no българистика u на Научния институт no българска национална история, u издателство "Абагар" - Велико Търново.
Прочети още: Том първи от „Българската национална история"

Покани ме дяволът...

Излезе книгата „Покани ме дяволът..." – антология на хумористичната, сатиричната и пародийната поезия. Тя е първият опит да се събере на едно място най-доброто в историята на стихотворния ни смях. Но не като история на този смях, а като показ на вечното в него. Като канон и лице в този дял на българската литература.
Прочети още: Покани ме дяволът...