БАНИ - Научни форуми

Научни форумиБългарски медицински форум

Председател – акад. проф. д-р Добрин Свинаров

Български исторически форум

Председател – акад. проф. д-р Пламен Павлов

Български литературен форум

Председател – акад. Йордан Каменов

Български граждански форум

Председател – акад. проф. д-р Петко Тодоров

Български правен форум

Председател – акад. проф. д-р Мария Славова

Български журналистически форум

Председател – акад. Валентин Стамов