БАНИ - Творчески център „Музика и танци”

Творчески център „Музика и танци”

Творчески център „Музика и танци”

Директор – акад. проф. Емил Янев
 
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ „КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА"
 1. Творческа секция „Композитори"
 2. Творческа секция „Диригенти" – ръководител: акад. проф. д-р Емил Янев
 3. Творческа секция „Оперна музика" – ръководител: акад. Христина Ангелакова
 4. Творческа секция „Симфонична музика" – ръководител: акад. Явор Димитров
 5. Творческа секция „Музиковеди" – ръководител: акад. Александър Абаджиев
 
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ „ПОП МУЗИКА"
Директор – акад. Александър Бръзицов
 1. Творческа секция „Композитори" – ръководител: акад. Кирил Маричков
 2. Творческа секция „Поп музика" – ръководител: Орлин Горанов
 
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ "ФОЛКЛОРНА МУЗИКА"
Директор – акад. Любка Рондова
 1. Творческа секция „Пеене" – ръководител: чл.набл. Руска Стоицева
 2. Творческа секция „Инструментална"
 
 
ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ „ТАНЦИ"
Директор – акад. Калина Богоева
 1. Творческа секция „Балет" – ръководител: акад. Красимира Колдамова
 2. Творческа секция „Народни танци" – ръководител: доп.член Христо Станков