БАНИ - 85-годишнина от рождението на акад. проф. Петко Радев

85-годишнина от рождението на акад. проф. Петко Радев

85-годишнина от рождението на акад. проф. Петко Радев

На 16 април 2018 г. в Националното училище за музикално и танцово изкуство – Пловдив се състоя честване на 85 години от рождението на проф. Петко Радев (1933 – 2017), академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). Организатори на тържеството бяха Българска академия на науките и изкуствата, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" – София; Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Държавна опера – Пловдив и Национално училище за музикално и танцово изкуство – Пловдив.

Присъстваха множество представители на БАНИ, сред които акад. проф. Емил Янев – директор на творчески център „Музика и танци" на БАНИ, акад. проф. д-р Григор Велев – председател на БАНИ и акад. Маргарита Каменова – главен секретар на БАНИ.
Медиатор на събитието беше акад. проф. Стоян Караиванов, който изнесе слово за появата и развитието на българското кларинетно музикално изкуство и за творчеството на кларнетиста академик проф. Петко Радев.

В концертната програма на тържеството бяха представени:
─ Записи с изпълнения на Петко Радев;
─ Изпълнение на Едуард Сарафян - кларинет и Марияна Колева – пиано – по Рондо на Марин Вълчанов;
─ Изпълнение на Борислав Йоцов – кларинет и Огняна Соколова – пиано – по Фантазия за кларинет и пиано на Микеле Пангани;
─ Изпълнение на Нина Сталева – флейта, Велко Георгиев – кларинет и Марияна Колева – пиано – по Тарантела за флейта, кларинет и пиано на Камий Сен-Санс;
─ Изпълнение на Илиян Илиев – кларинет, Милчо Димитров – цигулка, Милена Липова – цигулка, Гергана Чуклева – виола и Анет Артинян – виолончело – по Квинтет за кларинет, две цигулки, виола и виолончело на Волфганг Амадеус Моцарт.
Многобройната аудитория възторжено посрещна и аплодира виртуозните изпълнители.