БАНИ - Сдружение „Български юнак” ще работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности и науката

Сдружение „Български юнак” ще работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности и науката

Сдружение „Български юнак” ще работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности и науката

Най-сетне идеята на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и Организацията на обединените българи (ООБ) за възстановяване и развитие на движението ЮНАК ще се реализира чрез новото Сдружение „Български юнак", което бе регистрирано в Софийския градски съд на 3 декември 2015 г. Сдружението е с нестопанска цели и ще работи в обществена полза. Мотото на „Български юнак" е: „Духовно силни, психически устойчиви, знаещи, можещи и физически здрави българи".
 
Председател на сдружението е Никола Проданов, зам.-председател - Стоил Александров, секретар – инж. Дочо Шипковенски.

Целите на сдружението са да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на образованието, културата, технологиите, туризма, спорта, физическото възпитание и масовия спорт на младите хора, повишаване на здравната култура. Предвиждат се инициативи за намаляване на агресивността и противообществените прояви на младите хора. Сдружението ще организира инициативи за възпитанието на младите хора в патриотизъм и ще работи за запазване на традиционните семейни ценности, традиции, обичаи и занаяти; запознаване. Ще има специална програма и в областта на нови технологии: компютърни, комуникационни, информационни, роботика, автоматика, био и нано технологии.

Сдружението ще подпомага възрастни хора и нуждаещи се, както и личностната реализация и изява на млади хора, ще популяризира творчеството на млади таланти в страната и в чужбина, ще работи за интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение. „Български ЮНАК" ще насърчава сътрудничеството между български и чуждестранни организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, спорта и др.