БАНИ - ПРЕДСТАВИХА ПРОЗАТА НА АКАД. ИВАНКА ДЕНЕВА В ИТАЛИЯ

ПРЕДСТАВИХА ПРОЗАТА НА АКАД. ИВАНКА ДЕНЕВА В ИТАЛИЯ

ПРЕДСТАВИХА ПРОЗАТА НА АКАД. ИВАНКА ДЕНЕВА В ИТАЛИЯ

По решение на редколегията на мултиезичното издание „Маргют" италианските читатели могат да се запознаят и с прозата на писателката Иванка Денева. То включва на страниците си новини из европейския културен живот и разножанрово изкуство от света - на пет езика: английски, италиански, френски, немски и испански.

Неотдавна реномираното електронно списание публикува поезията на българската писателка на немски, френски и италиански, представяйки я като „Поет на света", като известните преводачи Франко Бландино и Джемма Франконе по свой почин и желание преведоха от френски (прев. М. Узунова) на италиански стиховете й, придружени от избрани от тях фотографии.

За настоящия им творчески жест списанието я уведоми: за публикуване на италиански език на биографията и на прозата й – отново през френския превод, направен от българския литературовед и преводач Мария Узунова. Преди да си отиде от този свят преди месеци, тя написа за списанието с исторически „профил" „Минало" задълбочена рецензия за романа на Ив. Денева за освободителните борби на България, под надслов: „Кръстопъти и ветрове" – огледало на възрожденското ни общество".

Хората с духовни интереси могат сега да прочетат представените на заглавната страница на "Маргют" обширна творческа справка и разказа на д-р Иванка Денева „Раля", илюстриран от редакторите по адекватен на тематиката и художествените внушения начин. Изборът на разказа е своеобразен поклон и към преводаческото майсторство и умения на М. Узунова, спомогнали да бъде оценено и забелязано изкуството на нейната сънародничка и представено в Европа.
Оформена е и втора страница на българската писателка, показваща публикуваните досега творби в жанровете „поезия" и „проза".

Акад. Иванка Денева е член на Международното движение „Световни поети" (Чили), а нейни произведения са представяни в Испания, Англия, страни от Латинска Америка, САЩ, Непал, Канада, Сърбия, Турция, Германия и др. Превеждани са на основните европейски езици.