БАНИ - КУРС КРЕАТИВЕН ТРЕНИНГ

КУРС КРЕАТИВЕН ТРЕНИНГ

КУРС КРЕАТИВЕН ТРЕНИНГ

Институтът по иновации към Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) организира курс „Креативен тренинг". Той се ръководи от акад. проф. д-р инж. Георги Ламбаджиев.
Обучението протича в 16 учебни часа през месец май 2018 г. от 18 до 20 ч. на следните дати: 3, 4, 10, 11, 14, 15, 17, 21 май. Такса: 250 лв.
 
Курсът дава възможност да развиете Вашата креативност, което ще довете до взимането на оригинални решения по различни проблеми, персонален успех, енергичност за постигане на по-високи цели и намаляване на стреса.
За завършилите курса БАНИ ще издаде сертификат.