БАНИ - АКАДЕМИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА БЯХА НАГРАДЕНИ С ПОЧЕТНА ГРАМОТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗА ХУМАНИЗЪМ

АКАДЕМИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА БЯХА НАГРАДЕНИ С ПОЧЕТНА ГРАМОТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗА ХУМАНИЗЪМ

АКАДЕМИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА БЯХА НАГРАДЕНИ С ПОЧЕТНА ГРАМОТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗА ХУМАНИЗЪМ

На 20 април 2018 г. в централата и от името на Българския червен кръст (БЧК), в присъствието на председателя на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) академик проф. д-р Григор Велев, бяха наградени изтъкнати академици на БАНИ.

За дългогодишна дейност в областта на здравеопазването, за висок професионализъм, активна учебна и научно-образователна дейност в сътрудничество с Българския червен кръст и за утвърждаване на неговата хуманна същност, за издигане на международния авторитет на българската медицина и във връзка с навършени юбилейни годишнини, председателят на Българския червен кръст академик д.х.к. Христо Григоров връчи почетни грамоти и плакети на:
Академик Маргарита Ангелова Каменова, д.м., клиничен патолог, главен научен секретар на БАНИ, ръководител на клиника „Обща и клинична патология" при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов", бивш председател на Българската асоциация по патология, член на Научния съвет на МБАЛ Аджибадем-Сити клиник болница Токуда, главен редактор на сп."Летописи на БАНИ" , „най-добър лекар на годината" - 2016г.;

Академик проф. Екатерина Благоева Титянова, д.м., д.м.н., председател на контролния съвет на БАНИ, професор по неврология, ръководител на клиника „Функционална диагностика на нервната система" във ВМА - София, академик на Сръбската кралска академия, член на факултетния съвет и ръководител на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве" към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски", председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

През последните години БАНИ и БЧК сa стратегически партньори за утвърждаването на общочовешките ценности в интерес на обществото и държавата.
 
nagradi pic1
 
nagrad pic2