БАНИ - АКАД. ЕКАТЕРИНА ТИТЯНОВА С НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В НАУКАТА

АКАД. ЕКАТЕРИНА ТИТЯНОВА С НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В НАУКАТА

АКАД. ЕКАТЕРИНА ТИТЯНОВА С НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В НАУКАТА

Академикът на Българската академия на науките и изкуствата /БАНИ/ Екатерина Титянова беше удостоена с най-високото национално отличие на МОН – наградата „Питагор" за цялостен принос в развитието на науката. Наградата ѝ беше връчена на официална церемония, проведена на 17 май 2018 година в Националния археологически музей от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Акад. Титянова е професор по неврология, доктор на медицинските науки, академик на Българската академия на науките и изкуствата и академик на Сръбската кралска академия. Ръководител е на клиника „Функционална диагностика на нервната система" при Военномедицинска академия – София. Член е на Факултетния съвет и ръководи катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве" при Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски", основател и титуляр е на дисциплината „Нервни болести". Публикационната й активност включва над 500 научни труда, които са широко цитирани. Съавтор е на национални и международни учебни ръководства, последните издания на Cambridge University Press (Англия) и Di Libros Editora LTDA (Бразилия). Тя е била гост-лектор в Сърбия, Хърватия, Финландия, Мексико и Грузия, член е на 6 национални и 3 чуждестранни редакционните колегии на периодичните научни списания (издания на Мексико, Япония и Европейския съюз), ръководи над 20 клинични проучвания и координира 3 международни проекта. Тя има световни приноси в различни области на неврологията – изучаване на походката, реорганизация на мозъка след инсулт, иновации в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система, мозъчносъдовите заболявания и неврорехабилитацията. Иноватор е в изследването на походката чрез електронен анализ на стъпките и развива нови направления в неврорехабилитацията в България. Призната е за международен експерт по невросонология - въвежда, развива и утвърждава нови направления в ултразвуковата диагностика на нервната система у нас и в чужбина. Като председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика създава, развива и утвърждава Българска школа по невроснология, учредява Балканска секция по невросонология и провежда ежегодни симпозиуми „Иновации в медицината" съвместно с БАНИ. Създател и главен редактор е на периодичното научно двуезично английско-българско списание "Neurosonology and Cerebral Hemodynamics", което се реферира в Emerging Sources Citation Index – първото международно реферирано българско спrсание в областта на невронауките. Зам.-главен редактор е на списанието „Летописи" на БАНИ. Организира в София научни форуми на Световната федерация по неврология и на Европейската академия по неврология. Тя е представител за България в европейски и световни научни организации, координатор е на програмите за обучение на Световната федерация по неврология и е външен експерт по проекти на Европейската комисия. Утвърждава се като международен експерт по мозъчни инсулти за Централна и Източна Европа и е представител за България в групата „Женска инициатива за мозъчен инсулт в Европа" на Европейското дружество по инсулти. Носител е на престижни национални и мждународни награди.
Акад. Титянова има междунориден принос и в развитието на двустранните българо-мексикански културни връзки като учредител и президент на фондация „Мексико-България IAP". Името й е изписано на дарената на град София скулптура от мексиканката Фани Хайат, която е поставена пред Националната галерия за чуждестранно изкуство в град София.
 
nagrada pic-small