БАНИ подписа Споразумение за сътрудничество с университет в Казахстан

БАНИ подписа Споразумение за сътрудничество с университет в Казахстан

БАНИ подписа Споразумение за сътрудничество с университет в Казахстан

В края на месец април 2018 г. на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) гостува високопоставена делегация от Къзълординския държавен университет „Коркът Ата", Република Казахстан, начело с ректора проф. д.т.н. Кълъшбай Бисенов и началника на управлението за международни връзки доц. к.ф.н. Тимур Кеншинбай.
 
memorandum bg
 
Проведени бяха работни срещи с ръководството на БАНИ, в които участваха председателят на БАНИ академик Григор Велев, главният секретар на БАНИ академик Маргарита Каменова, директорът на центъра на БАНИ „Образование, национално и гражданско възпитание" академик Николай Петров и други.
 
memorandum bg2
 
Участие в срещите взе и посланикът на Република Казахстан в България негово превъзходителство Термиртай Избастин.
 
memorandum bg3
Постигнатите ползотворни резултати от съвместната работа бяха финализирани с подписването на меморандум за международно сътрудничество между Къзълординския държавен университет „Коркът Ата" и БАНИ в сферата на образованието, науката и обмена на кадри.
 
memorandum bg4
 
Проф. д.т.н. Кълъшбай Бисенов бе приет за чуждестранен член на БАНИ и удостоен със званието академик.