БАНИ - Българската академия на науките и изкуствата подкрепя Инициатива на акад. проф. д-р Захарий Кръстев

Българската академия на науките и изкуствата подкрепя Инициатива на акад. проф. д-р Захарий Кръстев

Българската академия на науките и изкуствата подкрепя Инициатива на акад. проф. д-р Захарий Кръстев

Българската академия на науките и изкуствата подкрепя Инициатива на акад. проф. д-р Захарий Кръстев и неговите съавтори за провеждане на дискусия относно неотложни проблеми за решаване в здравеопазването.

Проф. д-р Захарий Кръстев, дмн, е водещ български медик. Ръководител на Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски" (1989–2008), ръководител на Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет, София (2000-2008), зам.-председател на Медицинска академия (1990–1992). Автор на над 200 научни публикации, цитирани многократно, на 25 учебника. Под неговото ръководство са защитени 15 дисертации. Член на редакционните колегии на списанията „Българска хепатогастроентерология" (създател и главен редактор), „Съвременна медицина" (бивш главен редактор), „Медицински преглед", World Journal of Gastroenterology и Hepato-gastroenterology. Член на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), член на Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози, председател на Българското научно дружество по гастроентерология (1999-2006, почетен член от 2006).