БАНИ - Акад. Иванка Денева - в съвместно изследване с учени от 30 държави