БАНИ - Списание "Българска медицина" Том XI, бр.2/2021