БАНИ - Представяне на „История на Българите от Македония” на акад. проф. Григор Велев

Представяне на „История на Българите от Македония” на акад. проф. Григор Велев

Представяне на „История на Българите от Македония” на акад. проф. Григор Велев

На 26 април 2018 г. в Централния военен клуб в София бе проведено съвместно мероприятие по линия на форум „Национална сигурност на Република България" към Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) и на Клуб ракетни войски и артилерия „Олимпи Панов".

Модератор на събитието беше генерал Вълчо Фотев, председател на Клуб ракетни войски и артилерия „Олимпи Панов".
Участие във форума взеха множество офицери и представители на БАНИ, сред които и дописен член о.з. Андон Дончев, ръководител на форум „Национална сигурност на Република България" към институт „Национална сигурност" на БАНИ.

Председателят на БАНИ академик проф. д-р Григор Велев представи шест от своите книги за „История на българите от Македония":
• Първи том, 1-ва книга. Древност и Средновековие;
• Първи том, 2-ра книга. Национално възраждане в Македония, Мизия и Тракия: Признаване на независимата Българска църква, легитимиране на българската нация в Македония, Мизия и Тракия. Просветното дело на българската екзархия в Македония;
• Първи том, 3-та книга. Българското национална възраждане в Македония, Мизия и Тракия: Създаване на съвеременен български книжовен език и книжнина; центрове на българската култура в Македония;
• Втори том. Българското национално революционно движение в Македония;
• Трети том. Сръбските, Югославската и Гръцката национални доктрини. Борбите на четите на ВМОРО;
• Пети том. Сръбският и гръцкият терор над българите в Македония след Първата световна война. История на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация.