БАНИ - КНИГАТА „ЕНИГМАТА НА ВРЕМЕТО” ОТ АКАД. ИВАНКА ДЕНЕВА – В ПРЕСТИЖНИ ИЗДАНИЯ И БИБЛИОТЕКИ ПО СВЕТА

КНИГАТА „ЕНИГМАТА НА ВРЕМЕТО” ОТ АКАД. ИВАНКА ДЕНЕВА – В ПРЕСТИЖНИ ИЗДАНИЯ И БИБЛИОТЕКИ ПО СВЕТА

КНИГАТА „ЕНИГМАТА НА ВРЕМЕТО” ОТ АКАД. ИВАНКА ДЕНЕВА – В ПРЕСТИЖНИ ИЗДАНИЯ И БИБЛИОТЕКИ ПО СВЕТА

Списание „Изследовател" ( с гл. ред. акад. проф. Георги Ламбаджиев) – орган на Института за иновации, София, посвещава обстойна рецензия на новата книга с драми на писателката Иванка Денева „Енигмата на времето". Институтът е изграден към Българската академия на науките и изкуствата и публикува материали главно на научни специалисти, предлагащи иновации, иновативни методи и приложението им в различни сфери на знанието и живота.

Новият му брой (№ 13, от април 2018 г., излизащ билингва – на български и английски езици) започва със статия от литературния критик В. Борисова, със заглавие: „Иновационните подходи на акад. д-р Иванка Денева за реформиране на драматургичния род/жанр". В нея авторката обследва структурата и нравствено-етичните територии на изображение в книгата, констатирайки: „Енигмата на времето" от Ив. Денева е не само разширяване на собствените творчески граници, но и успешен експеримент за обновяване на драмата по линията на вторичното й сближаване с наследството на нейните първоизвори – епоса и лириката". Тя подчертава, че наред с инвазията на драматургичното в театъра, операта и киното, „драмата никога не е преставала да бъде и текст, приютен в книга", където „...драмите на писателката са по чеховски външно изчистени от остри, преки стълкновения, като отделни случки протичат зад кадър и придобиват важност като резултат, а не като случващо се пред очите на читателя/зрителя". Ваня Борисова забелязва и прийома на драматурга „да се вживее в алтернативни самоличности и на тази основа да изгради образите на група герои–медиатори в художествения свят на драмите и референти в творчески аспект". Литературният критик пише за „талантливото оркестриране на драматическата фабула" от Ив. Денева и „нестандартното й решение да промени функциите на драматургичните средства, без да накърнява същността на класическата драма като действие, конфликт и диалог. Една от тези изненадващи промени са белетризираните ремарки", чрез които „се наблюдава органично срастване на драматическия текст с техническите указания и този изненадващ синтез внася в драмите кинематографически ефекти", като „всичко това има повече общо с филмовата, отколкото с театралната сценография и мизансцен". В. Борисова откроява и силата на ретроспекциите в драмите на Ив. Денева „като друго нетипично драматургично решение", обичайно повече за киното (с „подреждане на кадрите в зависимост от идеята на създателите, а не в задължителна причинно-следствена последователност"), заключавайки за цялостното въздействие на сборника с драми: „блестящо реализиран като модерно синкретично единство на литературнородови форми".
Както посочват издателите, научното списание „Изследовател" отива във фондовете на Британска библиотека (Лондон), Конгресна библиотека (Вашингтон), Национална библиотека на Франция (Париж), Японска национална библиотека (Токио), Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий"(София) и в Руската държавна библиотека (Москва.).

Писателката Иванка Денева, чиито предишни книги са в книжовните хранилища и в частни колекции във Франция (Страсбург и Париж), Англия, САЩ (Ню Йорк), Русия, Нидерландия (Лайден), Украйна (Мелитопол), Канада и др., получи вест от ръководството на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" за изпращането и на новата й книга с драми „Енигмата на времето" в библиотечни фондове по света: тя присъства в библиотеките на трите „световни сили" (САЩ, Германия, Русия). Произведението може да бъде намерено във фондовете на книжовните центрове във Вашингтон (в Конгресната библиотека), както и на тази в гр. Сиатъл, САЩ; в Руската национална библиотека (Санкт-Петербург), в Държавната библиотека (гр. Мюнхен, Германия) и др. Ръководството на най-големия библиотечен роден институт - Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", благодари на авторката и й пожелава творчески успехи.

С оглед академичните занимания на Ив. Денева, книгата „Енигмата на времето" е налична и във фондохранилищата на редица библиотеки у нас: на Българската академия на науките и изкуствата в столицата, на Института за изследване на близкото минало – София, и тези на редица наши университетски центрове. Акад. д-р Иванка Денева е автор на книги из различни жанрове, сред които на романи, повест, сборник с разкази и новели, поетична антология, книга с драми, театрална критика, научни изследвания, доклади, пътеписи и др. Антологии, сайтове и издания в Англия, Канада, САЩ, Сърбия, Испания, Италия, Непал, Германия, Чили и др. са публикувани нейни творби и рецензии за тях.