БАНИ - Представяне на книга

Представяне на книга

Представяне на книга

На 7-ми март 2019 г. в зала „Овална" на Българския Червен кръст беше представена книгата на дописен член проф. д-р Борис Михайлов „Реформите в България. Мит и реалност".

Посещението беше впечатляващо и изложението предизвика оправдан интерес за членове на БАНИ и представители на външни институции. Проведоха се оживени дискусии, отговарящи на голямата значимост на темата за реформите в България.
 
kniga bg