БАНИ - ПОКАНА

ПОКАНА

ПОКАНА

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общото събрание на БАНИ на 31.03.2018 г. /събота/ от 9:00 ч. в зала „София" на Българския Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, София. Присъствието на всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията е задължително. Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:
1. Церемония по връчване на дипломи на новите членове
2. Отчетен доклад за дейността на Академията през 2017 г.
3. Финансов отчет на Академията за 2017 г. от Контролната комисия
4. Приемане на годишен план за 2018 г.
5. Предложение за промени в Устава на БАНИ
6. Предложение на Управителния съвет за издателската дейност на Академията
7. Връчване на плакети на юбилярите
8. Съобщения
28.02.2018 г. Председател на БАНИ:
София /Акад. проф. д-р Григор Велев/