БАНИ - Национална дискусия в Славянското дружество

Национална дискусия в Славянското дружество

Национална дискусия в Славянското дружество

На 24 март 2019 г. в Славянското дружество в София на ул. "Славянска" 6, Българската академия на науките и изкуствата, Съюзът на българските писатели и Съюзът на независимите български писатели проведоха голяма
НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА.
 
Активно участие в дискусията взеха академиците от БАНИ Благовеста Касабова, Йордан Каменов и Марин Кадиев. От страна на Съюза на българските писатели подкрепи разискванията поетът Димитър Христов, член на ръководството на СБП. Участие взе и поетът и издател Никола Герджиков, заместник-председател на Съюза на независимите български писатели с ръководител академик Марин Кадиев.