Членове на БАНИ работят по актуализацията на Българска национална доктрина

Членове на БАНИ работят по актуализацията на Българска национална доктрина

Членове на БАНИ работят по актуализацията на Българска национална доктрина

Екип от утвърдени учени-медици от Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) разработи поредна актуализация на раздела за здравеопазването в Българската национална доктрина.

Базисният материал бе представен от академик доц. д-р Маргарита Каменова – главен секретар на БАНИ. Участници по тематиката са академик проф. д-р Григор Велев – председател на БАНИ, академик проф. д-р Добрин Свинаров – председател на общото събрание на БАНИ, академик проф. д-р Витан Влахов и академик проф. д-р Захари Кръстев.

В структурата на раздела за здравеопазване са включени:
1. Здравеопазване на българския народ
2. Управление на здравната система
3. Структура на здравната система
4. Финансиране на системата
5. Медицинска помощ
6. Развитие на човешките ресурси
7. Лекарствена политика
 
BGdoktrina pic1
 
 
BGdoktrina pic2
 
BGdoktrina pic3
 
BGdoktrina pic4
 
BGdoktrina pic5