Третата международна научна конференция на Българска академия на науките и изкуствата /БАНИ/ по „Опазване на недвижимото културно наследство"

Третата международна научна конференция на Българска академия на науките и изкуствата /БАНИ/ по „Опазване на недвижимото културно наследство"

Третата международна научна конференция на Българска академия на науките и изкуствата /БАНИ/ по „Опазване на недвижимото културно наследство"

На 21-23 ноември 2019 година в София се състоя Третата международна научна конференция на Българска академия на науките и изкуствата /БАНИ/ по „Опазване на недвижимото културно наследство". Председател на организационния комитет на конференцията е академик проф. д-р архитект Николай Тулешков, ръководител на научния център по „Архитектура, строителство, градоустройство и дизайн" на БАНИ, а заместник председател - академик проф. д-р инженер Дончо Партов.
Международната конференция бе открита с приветствени слова от академик проф. д-р архитект Николай Тулешков и от председателя на БАНИ – академик проф. д.м.н. д-р Григор Велев.
 
opazvane-okolna-sreda

В събитието взеха участие множество утвърдени учени, преподаватели и специалисти от страната и чужбина.