„Училището за здраве – за деца, родители и учители“ – инициатива на Българското сдружение за проучване на затлъстяването, с партньори БАНИ и фондация „За храната“

„Училището за здраве – за деца, родители и учители“ – инициатива на Българското сдружение за проучване на затлъстяването, с партньори БАНИ и фондация „За храната“

„Училището за здраве – за деца, родители и учители“ – инициатива на Българското сдружение за проучване на затлъстяването, с партньори БАНИ и фондация „За храната“

За седми пореден път от 1 до 6 септември 2019 г. в Албена се проведе „Училището за здраве – за деца, родители и учители". Инициативата бе организирана от Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и с партньори Българската академия на науката и изкуствата и фондация „За храната".
Събитието беше под патронажа на г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването. В училището участваха 50 деца в училищна възраст (6-12 години), родители и учители от София, Кърджали, Враца и Варна.
За 6 дни родители с децата си и учители преминаха обучение за принципите на здравословния начин на живот – балансирано хранене, съчетано с физическа активност. На всички участници се извършиха най-модерни антропометрични измервания, касаещи индекса на телесна маса, мастната маса и риска от сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет тип II.

Лекциите за родителите и учителите се проведоха от проф. д-р Жени Стайкова, доп.член на БАНИ и доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, член наблюдател на БАНИ от Медицински университет-София, д-р Геновева Балчева от Стоматологичен факултет на Медицински университет-Варна и проф. Франсоаз Рови-Сос от Научния институт по антропология в Париж. Проф. Стайкова представи представи темата „Хигиенни основи на дневния режим на децата и учениците" с акцент върху съня и времето за изкарване пред екран. Доц. Ханджиева-Дърленска представи практически насоки за поведение на родителите при деца със затлъстяване. Д-р Балчева говори за зъбното здраве в детска възраст. Гост-лекторът проф. Рови-Сос представи темата „Здравословното хранене на децата във Франция".