БАНИ - Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и Българска академия на науките и изкуствата проведоха 18-ти национален симпозиум „Академик Ташо Ташев”

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и Българска академия на науките и изкуствата проведоха 18-ти национален симпозиум „Академик Ташо Ташев”

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и Българска академия на науките и изкуствата проведоха 18-ти национален симпозиум „Академик Ташо Ташев”

На 6 и 7 март 2020 година в Александровска болница в София се състоя 18-ия национален симпозиум „Академик Ташо Ташев" с международно участие на тема „Съвременни подходи в превенцията и лечението на затлъстяването и придружаващите го заболявания". Събитието е свързано с 25-годишнината от създаването на БАСОРД и със Световния ден за борба със затлъстяването.

Организатори на симпозиума са Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания /БАСОРД/, Българска академия на науките и изкуствата /БАНИ/, Центърът за лечение на затлъстяванията и бариатрична хирургия в Александровска болница, Медицинският колеж „Йорданка Филаретова" към Медицински университет – София, Асоциацията на студентите по медицина в България.
Събитието бе открито с приветствие към участниците от председателя на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания доц. Теодора Ханджиева-Дърленска, член набл. на БАНИ.
Зам.министърът на Министерство на здравеопазването изпрати поздравление до Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и участниците в научния форум. Главният секретар на БАНИ академик М.Каменова връчи Почетна грамота по случай 25 годишния юбилей на БАСОРД на председателя му доц. Теодора Ханджиева- Дърленска.
 
1
 
Симпозиумът започна с доклада „Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания на 25 години", изнесен от основателя и почетен председател академик Светослав Ханджиев.
 
2
 
В рамките на цялостното събитие бяха проведени пет научни сесии с двадесет и осем научни доклади и с модератори на отделните сесии доц. Теодора Ханджиева-Дърленска, член набл. на БАНИ, проф. Жени Стайкова, доц. Лъчезар Лозанов, член набл. на БАНИ, доц. Павлина Гатева, доц. Даниела Попова, проф. Здравко Каменов, проф. Донка Байкова, д-р Румяна Димова, доц. Константин Грозев, проф. Веселка Дулева, академик Атанас Атанасов, академик Светослав Ханджиев, проф. Фани Рибакова, проф. Виолета Йотова.
 
На симпозиума присъстваха множество изявени представители на БАНИ, сред които академик Григор Велев, председател на БАНИ, академик Маргарита Каменова, главен секретар на БАНИ, академик Боян Лозанов, както и многобройни представители на университетската, медицинската и студентската общности от страната и чужбина.
 
3
 
4