БАНИ - Научни прояви

Научни проявиВтора международна научно-приложна конференция „Опазване на недвижимото културно наследство” БАНИ’2017

Научния институт по Архитектура, Строителство и Градоустройство, с директор акад. проф. д-р арх. Николай Тулешков, организира Втора международна научно-приложна конференция „Опазване на недвижимото културно наследство".
Прочети още: Втора международна научно-приложна конференция „Опазване на недвижимото културно наследство”...