БАНИ - НАУЧЕН ЦЕНТЪР „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ”

НАУЧЕН ЦЕНТЪР „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ”

НАУЧЕН ЦЕНТЪР „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ”

Директор - акад. проф. д-р Лилия Райчева
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ ЖУРНАЛИСТИКА"
Директор - допис. член Валентин Стамов