КОЛЕКТИВНИ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ

КОЛЕКТИВНИ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ

КОЛЕКТИВНИ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ

ГРУПА „ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ"
Председател - д-р ок Христо Григоров
  • Доктор Хонорис Кауза
  • Първа степен
  • Втора степен
  • Трета степен
 
КОЛЕКТИВНИ ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ:
Академичен мъжки хор „Гусла" – гл. диригент акад. В. Бобевски;
 
Академична очна клиника „Зрение" – акад. проф. д-р Православа Гугучкова
 
Асоциация на българите по света
Председател - поч.член Кирил Йорданов
Гл. секретар - Максим Страхилов
Сайт – „Аssobulg"
 
Вестник "Целокупна България"
 
Вестник „Глас на българите от Македония"
 
Световен парламент на българите
Председател – акад. проф. д-р Пламен Павлов
 
Национален комитет за защита на съдбата на Западните покрай­нини
Председател - допис. чл. Иван Николов
 
Фондация „Паметници на българската слава"
Председател - акад.проф.д-р Младен Григоров