КЛОНОВЕ НА БАНИ

КЛОНОВЕ НА БАНИ

КЛОНОВЕ НА БАНИ

Клон София – председател
 
Клон Пловдив – председател, акад. проф. д-р Славчо Панделиев, секретрар, акад. проф. д-р Никола Ананощев
 
Клон Варна – председател, акад. проф. д-р Искрен Коцев,
секретар, чл.набл. доц. д-р Милена Кичекова
 
Клон Стара Загора – председател акад. проф. д-р Димо Гиргинов
 
Клон Плевен – председател акад. проф. д-р Пенка Илиева
 
Клон Велико Търново – председател, акад. проф. д-р Иван Харалампиев
 
Клон Бургас – председател, акад. проф. д-р Георги Маринов
 
Клон Благоевград – председател, чл.набл. д-р Марио Маринов
 
Клон Габрово – председател, допис. член доц. инж. Петър Серафимов
 
Клон Русе – председател, акад. проф. д-р Петър Иванов,
секретар, чл.набл. д-р инж.диз. Йордан Дойчинов
 
Клон Скопие – председател, акад. проф. д-р Ангел Джамбазовски,
секретар, чл.набл. д-р Невенка Пановска