БАНИ - Научен център "Българска национална стратегия"

Научен център "Българска национална стратегия"

Научен център "Българска национална стратегия"

Директор на Центъра - акад. проф. д-р Григор Велев
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА"
Директор - акад. проф. д-р Орлин Загоров
  1. Научна секция „Национална доктрина за външната политика на Р. България"
  2. Научна секция „Национална доктрина за здравеопазване на българската нация" – ръководител, акад. д-р Маргарита Каменова
  3. Научна секция „Национална доктрина за образованието и националното и гражданско възпитание" – ръководител, акад. проф. д-р Боян Лалов
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „БАЛКАНИСТИКА"
Директор - допис. член Стоян Райчевски
  1. Научна секция „Македония"
  2. Научна секция „Тракия" – ръководител, чл. набл. д-р Георги Илиев
  3. Научна секция „Западни покрайнини" – ръководител, допис. член Иван Николов
  4. Научна секция „Турция" – ръководител, чл. набл. Зорница Илиева
  5. Научна секция „ Румъния"
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА Р БЪЛГАРИЯ"
Директор – доп. чл. ор. полк. Костадин Костадинов
  1. Научна секция „Вътрешна сигурност" – ръководител. допис. член ор. ген. Славчо Босилков
  2. Научна секция „Външна сигурност" – ръководител, член набл. ор. полк. Костадин Костадинов