БАНИ - Научен център "Икономически изследвания и стратегии"

Научен център "Икономически изследвания и стратегии"

Научен център "Икономически изследвания и стратегии"

Директор на Центъра - акад.проф. д- р Георги Маринов

Сп. „Български икономически преглед" – гл. редактор акад.проф. д-р Георги Маринов
 

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ИЗУЧАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА" (ИНИ) – ръководител, допис.чл. проф. д-р Мария Чавдарова
 

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „НАЦИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" (НГИИ) – ръководител, доп. член доц. д-р Борис Михайлов