БАНИ - Научен център "Земеделие и биотехника"

Научен център "Земеделие и биотехника"

Научен център "Земеделие и биотехника"

Директор на Центъра - акад. проф. д-р Славчо Панделиев
 

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ПОЧВОЗНАНИЕ"
Директор - акад. проф. д-р Иван Атанасов
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „АГРОНОМИЯ"
Директор - акад. проф. д-р Славчо Панделиев
  1. Научна секция „Зърнопроизводство"
  2. Научна секция „Лозарство" – ръководител: акад. проф. д-р Славчо Панделиев
  3. Научна секция „Зеленчукопроизводство"
  4. Научна секция „Овощарство"
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ЖИВОТНОВЪДСТВО"
Директор - акад. проф. д-р Николай Тодоров
  1. Научна секция „Говедовъдство"
  2. Научна секция „Свиневъдство"
  3. Научна секция „Овцевъдство"
  4. Научна секция „Птицевъдство"
  5. Научна секция „Пчеларство"
 

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА"
Директор - акад. проф. д-р Димо Гиргинов