БАНИ - Научен център „Социални и хуманитарни науки”

Научен център „Социални и хуманитарни науки”

Научен център „Социални и хуманитарни науки”

Директор на Центъра - акад. проф. д-р Крум Крумов

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „СОЦИОЛОГИЯ"
Директор - акад. проф. д-р Георги Фотев
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ФИЛОСОФИЯ"
Директор - акад. проф. д-р Александър Гънгов
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ДЕМОГРАФИЯ"
Директор - акад. проф. д-р Петър Иванов
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
Директор - акад. проф. д-р Крум Крумов
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „БОГОСЛОВИЕ"
Директор - допис. член Никола Хаджиев