БАНИ - Научен център „Правни и политически науки”

Научен център „Правни и политически науки”

Научен център „Правни и политически науки”

Директор на Центъра - акад. проф. д-р Мария Славова

НАУЧЕН ИНСТИТУТ "ПРАВНИ НАУКИ"
Директор – доп. чл. проф. д-р Мария Славова
  1. Научна секция „История, теория, психология, социология и философия на правото" – ръководител: допис. член проф. д-р Лъчезар Дачев
  2. Научна секция „Административни, държавно-правни и международно-правни науки" – ръководител: допис. член проф. д-р Димитър Радев
  3. Научна секция „Гражданско-правни науки"
  4. Научна секция „Наказателно-правни науки" – ръководител: акад. проф. д-р Борислав Йотов
  5. Научна секция „Правна защита"
  6. Научна секция „Дипломация"
 
Сп. "Български правен преглед" – гл.редактор: доп. чл. проф. д-р Мария Славова