БАНИ - Научен център „Природни и инженерни науки”

Научен център „Природни и инженерни науки”

Научен център „Природни и инженерни науки”

Директор на Центъра - акад. проф. д-р Бойко Рангелов

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА"
Директор - акад. проф. д-р Бойко Рангелов
  1. Научна секция „Геофизика" (геология и минно дело)
  2. Научна секция „Природни бедствия" (и опазване на населението)
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ЕКОЛОГИЯ"
Директор – доп. чл. доц. д-р Симеон Симеонов
  1. Научна секция „Опазване на околната среда"
  2. Научна секция „Антропогенни катастрофи"
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „Космически изследвания"
Директор – акад. проф. д-р Гаро Мардиросян
  1. Научна секция „Дистанционни изследвания на Земята"
  2. Научна секция „Физика на околоземното пространство"
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ"