БАНИ - Научен център „Строителство, архитектура и дизайн”

Научен център „Строителство, архитектура и дизайн”

Научен център „Строителство, архитектура и дизайн”

Директор на Центъра - акад. проф. д-р арх. Николай Тулешков
 
НАУЧЕН ЦЕНТЪР „АРХИТЕКТУРА,СТРОИТЕЛСТВО, ГРАДОУСТРОЙСТВО И ДИЗАЙН" (НЦАСГД)
Директор: акад. Николай Тулешков
Научен секретар: акад. Сашо Драганов

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО ИГРАДОУСТРОЙСТВО" (НИАСГ)
Директор: акад. Николай Тулешков
Научен секретар: акад. Дончо Партов

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ДИЗАЙН" (НИД)
Директор: акад. проф.Сашо Драганов
Научен секретар: акад. Александър Радославов