БАНИ - Научен център "Медицина"

Научен център "Медицина"

Научен център "Медицина"

Директор на Центъра - акад. проф. д-р Надка Бояджиева
Зам. директор по научната дейност – акад. проф. д-р Добрин Свинаров
Зам. директор по учебната дейност – доп. член доц. д-р Антонина Гегова
Научен секретар – доп. член доц. д-р Светослав Ханджиев
Научен съвет – ръководство, директори на институти и ръководители на секции
 

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ"
Директор - акад. проф. д-р Захари Кръстев
 1. Научна секция „Кардиология и инвазивна кардиология " - ръководител: акад.проф. д-р Младен Григоров
 2. Научна секция „Ендокринология" - ръководител: акад. проф. д-р Боян Лозанов
 3. Научна секция „Гериатрия и геронтология" - ръководител: доп. чл. доц. д-рИгнат Петров
 4. Научна секция „Гастроентерология" - ръководител: акад. проф. д-р Искрен Коцев
 5. Научна секция „ Хепатология" - ръководител: доп. чл. доц. д-р Николай Кръстев
 6. Научна секция „Екомедицина, хранене и диетика" - ръководител: доп. чл. доц. д-рСветослав Ханджиев
 7. Научна секция „Педиатрия" - ръководител: акад. проф. д-р Емилия Христова
 8. Научна секция „Неврология" - ръководител: акад. проф. д-р Екатерина Титянова
 9. Научна секция „Психиатрия и социална психология" - ръководител: доп. чл. проф. д-р Дроздстой Стоянов
 10. Научна секция „Инфекциозни болести" - ръководител: акад. проф. д-р Пенка Илиева
 11. Научна секция „Дерматология" и „Кожни и венерически болести" – ръководител: акад. проф. д-р Стоян Тонев
 12. Научна секция „Онкология" - ръководител: акад. проф. д-р Искра Христозова
 13. Научна секция „Радиология"
 14. Научна секция „Хематология" - ръководител: доп. чл. проф.д-р Маргарита Генова
 15. Научна секция „Фармакология" - ръководител: акад. проф. д-р Витан Влахов
 16. Научна секция „Токсикология" - ръководител: акад. проф. д-р Христофор Дишовски
 17. Научна секция „Физио и кинезитерапия" - ръководител: акад. проф. д-р Тройчо Троев
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ХИРУРГИЯ"
Директор - акад. проф. д-р Огнян Бранков
 1. Научна секция „ Гръдна хирургия" - ръководител: акад. проф. д-р Данаил Петров
 2. Научна секция „Детска хирургия" - ръководител: чл. набл. доц. д-р Красимира Калинова Атанасова
 3. Научна секция „Коремна хирургия"
 4. Научна секция „Трансплантология" - ръководител: акад. проф. д-р Никола Владов
 5. Научна секция „ Кардиохирургия " - ръководител: акад. проф. д-р Александър Чирков
 6. Научна секция „Ортопедия и травматология" - ръководител: акад. проф. д-р Борислав Владимиров
 7. Научна секция „Анестезиология, реанимация и интензивна терапия" - ръководител: акад. проф. д-р Венко Александров
 8. Научна секция „Оториноларингология" - ръководител: акад. проф. д-р Иван Ценев
 9. Научна секция „Акушерство и гинекология" - ръководител: акад. проф. д-р Лъчезар Лазаров
 10. Научна секция „Офталмология" - ръководител: акад. проф. д-р Православа Гугучкова
 11. Научна секция „Урология и нефрология" - ръководител: акад. проф. д-р Стоян Чакъров
 12. Научна секция „Стоматология" - ръководител: доп. чл. доц. д-р Лаура Андреева
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"
Директор - акад. проф.д-р Кънчо Чамов
 1. Научна секция „История на медицината" - ръководител: акад. проф. д-р Миладин Апостолов
 2. Научна секция „Обществено здраве" - ръководител: акад. проф. д-р Татяна Иванова
 3. Научна секция „Медицинска педагогика" - ръководител: доп. чл. доц. д-р Христо Френгов
 
 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ПО „ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА"
Директор - акад. проф. д-р Добрин Свинаров
 1. Научна секция „Клинична лаборатория" - ръководител: акад. проф. д-р Тодор Шипков
 2. Научна секция „Клинична патология" - ръководител: акад. д-р Маргарита Каменова
 3. Научна секция „Микробиология и клинична имунология" - ръководител: акад. проф. д-р Радка Аргирова
 4. Научна секция „Алергология" - ръководител: доп. чл. проф. д-р Тодор Попов
 
 
Сп. „Българска медицина" – гл. редактор: акад. проф. д-р Филип Куманов